Системний аналіз, управління, методи оптимізації, інтелектуальні системи, штучний інтелект, інформаційні технології, системи управління

Редакційна політика

Галузь та проблематика

Видання присвячене освітленню досягнень в галузі системного аналізу та управління технічними, технікоекономічними і соціальними системами, синтезу систем керування. Публікуються статті, що стосуються розробки інтелектуальних систем, застосування математичного моделювання в техніці, лінгвістиці та економіці, впровадження інформаційних технологій і розробки програмного забезпечення.
Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в галузі системного аналізу, управління і комп’ютерних технологій.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Статті обов’язково проходять внутрішнє рецензування у редакційній колегії, а також зовнішнє рецензування. У разі відхилення статті автору статті надсилається відповідне повідомлення. Негативна рецензія не надсилається, а надані матеріали не повертаються. Розсилкою авторських екземплярів редакційна колегія не займається.

 

Періодичність публікації

Вісник виходить 2 рази на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архів номерів

З архівом статей можна ознайомитись на сайті цифрового репозитарію НТУ “ХПІ”, у файловому архіві НТУ “ХПІ” або архивi статей.