Системний аналіз, управління, методи оптимізації, інтелектуальні системи, штучний інтелект, інформаційні технології, системи управління

Редакційна політика

Галузь та проблематика

Видання присвячене освітленню досягнень в галузі системного аналізу та управління технічними, технікоекономічними і соціальними системами, синтезу систем керування. Публікуються статті, що стосуються розробки інтелектуальних систем, застосування математичного моделювання в техніці, лінгвістиці та економіці, впровадження інформаційних технологій і розробки програмного забезпечення.
Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в галузі системного аналізу, управління і комп’ютерних технологій.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Стаття, що подається до розгляду до редакційної колегії, повинна обов’язково супроводжуватися рецензією доктора або кандидата наук (не нижче ступеня авторів статті).

Подана стаття обов’язково проходить внутрішнє рецензування у редакційній колегії. Імена рецензентів залишаються невідомими для автора.

Розподіл між рецензентами статей, поданих до редакційної колегії, виконується відповідно до напрямків їх наукової роботи.

При оцінюванні наданих матеріалів рецензент враховує актуальність, оригінальність, наукову новизну та практичну цінність дослідження, якість представлення роботи (стиль викладу матеріалу, структура статті, граматика), обсяг списку літератури.

Рішення про прийняття статті до публікації приймає редакційна колегія на підставі відгуків рецензентів. За наявності зауважень, робота може бути повернута автору для доробки.

Редакційна колегія не допускає до публікації статті, які частково або повністю є плагіатом. Для перевірки унікальності статей використовується сервіс Plagiarism Checker.

 

Періодичність публікації

Вісник виходить 2 рази на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архів номерів

З архівом статей можна ознайомитись на сайті цифрового репозитарію НТУ “ХПІ”, у файловому архіві НТУ “ХПІ” або архивi статей.