Системний аналіз, управління, методи оптимізації, інтелектуальні системи, штучний інтелект, інформаційні технології, системи управління

Історія журналу

Історія Вісника починається з 1977 року, коли при кафедрі автоматизованих систем керування, що входила до складу інженерно-фізичного факультету Харківського політехнічного інституту, був створений Вісник Харківського політехнічного інституту "Прикладная механика и процессы управления". Тематика Вісника відбивала наукову спрямованість співробітників інженерно-фізичного факультету. При цьому в збірнику в основному відображалися питання проектування складних технічних та економічних систем, застосування економіко-математичних методів у плануванні та управлінні, синтезу систем автоматичного регулювання, тобто  питання, вирішення яких так чи інакше орієнтувалося на використання обчислювальної техніки. Саме наприкінці 1977 року було здійснено перше комплектування Вісника, а на початку 1979 року вийшов його перший випуск. Відповідно до року виходу першого випуску зафіксований рік його започаткування - "Заснований в 1979 р.".

     

Разом з розвитком інформаційних технологій розвивався факультет і кафедри, що до нього входили. У 1982 році з кафедри автоматизованих систем управління виділилася нова кафедра - кафедра технічної кібернетики (у цей час - кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій). З цього часу Вісник функціонує фактично при цій кафедрі. Вважаючи те, що абсолютна більшість статей, які публікуються у Віснику, присвячена вирішенню задач управління та інформаційних технологій, Вісник був перейменований, одержавши назву "Техническая кибернетика и ее приложения". В цей час збірник виходить як Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", серія "Системний аналіз, управління та інформаційні технології". Відповідальним редактором серії є завідувач кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління, доктор технічних наук, професор Годлевський Михайло Дмитрович. Відповідальний секретар редакційної колегії - професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій, кандидат технічних наук Безменов Микола Іванович - займає цю посаду з 1977 року, з моменту створення Вісника. До складу редакційної колегії входять провідні вчені НТУ "ХПІ" та інших організацій. Такими, наприклад, є заступник відповідального редактора редколегії, завідувач кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій, доктор технічних наук, професор, голова спеціалізованої ради з інформаційних технологій та автоматичного управління Куценко Олександр Сергійович; завідувач кафедри комп'ютерної математики і математичного моделювання, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки й техніки Любчик Леонід Михайлович та інші.