Роль візуалізації та геймифікації у вивченні основ алгоритмізації та програмування

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0023.2018.22.09

Ключові слова:

візуалізація навчальної інформації, геймифікація навчального процесу, інформальна освіта, ІТ-освіта, алгоритмічний стиль мислення, навички програмування

Анотація

Наразі все більшої популярності набуває інформальна освіта. Однією з найважливіших задач суспільства стає необхідність у більш компактних та ефективних засобах навчання. Враховуючи зростання обсягів інформації та постійну необхідність пояснювати складні концепції простою мовою, візуалізація навчальної інформації та геймифікація навчального процесу є важливою та актуальною задачею для освіти України. Ще більшого значення візуалізація та геймифікація набувають для ІТ-освіти України. Метою даної роботи є дослідження ролі візуалізації та геймифікації у вивченні визначальних для ІТ-фахівця засад алгоритмізації та програмування на прикладі формування алгоритмічного стилю мислення та навичок програмування в студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» Хмельницького національного університету. В навчальному процесі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» Хмельницького національного університету викладачами кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування активно використовуються візуалізація та геймифікація при викладанні навчальних дисциплін, пов’язаних з алгоритмізацією та програмуванням, з метою надання якісних знань, формування професійних навичок, формування креативного підходу до вирішення задач, навчання роботі у команді та креативності, формування здатності швидко орієнтуватись у мінливих умовах сьогодення, забезпечення інтенсифікації навчання, скорочення часу на вивчення матеріалу. Проведено експеримент з навчання студентів за різними підходами – за традиційним підходом та з використанням візуалізації та геймифікації. Отримані під час такого експерименту результати підтверджують гіпотезу про вагому роль візуалізації та геймифікації в підготовці ІТ-фахівців, зокрема, при формуванні алгоритмічного стилю мислення та навичок програмування. Застосування візуалізації та геймифікації при вивченні засад алгоритмізації та програмування дає можливість підвищити ефективність засвоєння навчального матеріалу, підвищити мотивацію до навчання, сприяє зростанню якості та результативності навчання, стимулює продуктивну навчальну діяльність.

Посилання

Tkachenko O. Geimifikatsiya osviti: formalnyi i neformalnyi prostir [Gamification of education: formal and informal space]. Aktualni pytannya humanitarnyh nauk [Actual issues of humanities]. Drohobych, Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko Publ., 2015, no. 11, pp. 303–309.

Vizualizatsiya navchalnoyi informatsiyi [Vizualization of educationa information]. Available at: http://phys.ippo.kubg.edu.ua/?page_id=662 (accessed 14.05.2018).

Semenikhina O. V., Drushlyak M. G. Vizualizatsiya znan’ yak aktualnyi zapyt informatsiynogo suspil’stva do sferi osviti [Visualization of knowledge as an actual request of the information society to the field of education]. Zbirnyk prats Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi “Vykorystannya innovatsiynyh tekhnologiy v protsesi pidgotovki fakhivtsiv–2016” [Proceedings of All-Ukrainian scientific and practical conference "Using the Innovative Technologies in the Process of Specialist Training– 2016]. Vinnitsya, VNTU Publ., 2016, pp. 17–19.

Pomorova O. V., Hovorushchenko T. O., Poberezhnyi S. Yu., Magdin V. V. Transfer znan’ ta tekhnoloogiy na prykladi pidtrymky realizatsii studentskih startapiv [Transfer of knowledge and technologies on the example of support of the implementation of student start-ups]. Elektrotekhnichni ta komp’uterni sytemy [Electrical and computer systems]. Odesa, ONPU Publ., 2016, no. 22 (98), pp. 384–391.

Fedorenko S. Gramotnist’ yak kompleksnyi pedagogichnyi fenomen u vyshchiy osviti SSHA [Literacy as a comprehensive pedagogical phenomenon in higher education in the USA]. Vyshcha osvita Ukrayiny [Higher education of Ukraine]. Kyiv, Institute of Higher Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine Publ., 2014, no. 3, pp. 97–102.

Magalashvili V. V., Bodrov V. N. Orientirovannaya ns tseli vizualizatsiya znaniy [Goal–oriented vizualization of knowledge]. Obrazovatelnie tekhnologii i obshchestvo [Educational technologies and society]. Kazan’, Federal State Budget Educational Institution of Higher Education "Kazan National Research Technological University" Publ., 2008, no. 11, vol. 1, pp. 420-433.

A Periodic Table of Vizualization Methods. Available at: http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html (accessed 14.05.2018).

Burke B. Gartner Redefines Gamification. Available at: https://blogs.gartner.com/brian_burke/2014/04/04/gartner-redefinesgamification/ (accessed 14.05.2018).

Lahri P. Games VS Game-based Learning VS Gamification. Available at: https://www.upsidelearning.com/blog/index.php/2015/05/21/gamesvs-game-based-learning-vs-gamification/ (accessed 14.05.2018).

Infograpika. Geimifikatsiya obrazovaniya [Infographics: Gamification of education]. Available at: http://www.edtoday.ru/infografika/38-infografika-gejmifikatsiya-obrazovaniya (accessed 14.05.2018).

Games, Simulations, and Tools for Playful, Powerful Learning. Available at: https://education.mit.edu/ accessed 14.05.2018).

Mindstorms EV3 Software. Available at: https://education.lego.com/en-us/downloads/mindstormsev3/software (accessed 14.05.2018).

##submission.downloads##

Як цитувати

Hovorushchenko, T. O. (2018). Роль візуалізації та геймифікації у вивченні основ алгоритмізації та програмування. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, (22), 60–65. https://doi.org/10.20998/2079-0023.2018.22.09

Номер

Розділ

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ