ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0023.2020.02.04

Ключові слова:

модель бізнес-процесу, аналіз моделі, помилки моделювання, вимоги до програмного забезпечення, програмний засіб

Анотація

У даній роботі розглядається проблема визначення вимог до програмного забезпечення для аналізу моделей бізнес-процесів та формування рекомендацій щодо усунення виявлених помилок моделювання для підвищення коректності моделей бізнес-процесів. Існуючі програмні засоби аналізу моделей бізнес-процесів базуються на метриках та порогових значеннях, що дозволяють припустити про наявність помилок у моделях бізнес-процесів, проте не надають структурні зміни, необхідні для усунення виявлених помилок моделювання. Тому актуальною стає проблема аналізу та вдосконалення моделей бізнес-процесів, оскільки раннє виявлення та усунення можливих помилок, представлених у моделях бізнес-процесів, може дозволити організаціям уникнути зайвих витрат, які можуть виникнути на будь-якому з етапів життєвого циклу бізнес-процесів. Оскільки моделі бізнес-процесів є спільними організаційними ресурсами, також необхідно враховувати можливості спільного та одночасного використання моделей бізнес-процесів декількома зацікавленими сторонами. Отже, було проаналізовано робочий процес аналізу та вдосконалення моделей бізнес-процесів, а його основні етапи, що описують очікувану поведінку користувачів та програмного забезпечення, були формалізовані за допомогою функціональної моделі IDEF0. Функціональні вимоги до програмного забезпечення були відображені у вигляді користувацьких історій згідно із сучасними практиками гнучкої розробки програмного забезпечення. Дані користувацькі історії засновані на особливостях та недоліках існуючих програмних засобів для аналізу моделей бізнес-процесів. Визначені користувацькі історії були формалізовані за допомогою моделювання варіантів використання. Також були враховані нефункціональні вимоги до програмного забезпечення, які включають придатність до підтримки та тестування, читабельність, зрозумілість, інтегрованість та складність. Визначені вимоги можуть бути використані для проектування та розробки програмного забезпечення для аналізу та вдосконалення моделей бізнес-процесів, здатного пропонувати рекомендації з усунення виявлених помилок моделювання.

Біографії авторів

Andrii Mykhailovych Kopp, National technical university «Kharkiv polytechnic institute»

National technical university «Kharkiv polytechnic institute», Senior Lecturer of the Department of Software Engineering and Information Technology Management; Kharkiv, Ukraine

Dmytro Leonidovych Orlovskyi, National technical university «Kharkiv polytechnic institute»

PhD in Technical Sciences, Docent, National technical university «Kharkiv polytechnic institute», Associate Professor of the Department of Software Engineering and Management Information Technology; Kharkiv, Ukraine

Посилання

Hammer M., Champy J. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. Zondervan, 2009. 272 p.

Van der Aalst W. M. P. Business process management: a comprehensive survey. Hindawi Publishing Corporation: ISRN Software Engineering, 2013. 37 p.

Mendling J., Sanchez-Gonzalez L., Garcia F., La Rosa M. Thresholds for error probability measures of business process models. Journal of Systems and Software. 2012, vol. 5, no. 85, pp. 1188– 1197.

Dijkman R., Dumas M., Garcia-Banuelos L., Kaarik R. Aligning business process models. IEEE International Enterprise Distributed Object Computing Conference. 2009, pp. 45–53.

Kalpic B., Bernus P. Business process modeling through the knowledge management perspective. Journal of Knowledge Management. 2006, vol. 10, no. 3, pp. 40–56.

Harmon P. The State of Business Process Management 2016. BPTrends, 2016. 50 p.

Makni L. et al. A tool for evaluation the quality of business process models. INFORMATIK 2010 Business Process and Service Science – Proceedings of ISSS and BPSC. 2010, pp. 230–242.

Kahloun F., Channouchi S. A. Quality criteria and metrics for business process models in higher education domain: case of a tracking of curriculum offers process. Procedia Computer Science. 2016, vol. 100, pp. 1016–1023.

Sadowska M. An approach to assessing the quality of business process models expressed in BPMN. E-Informatica Software Engineering Journal. 2015, vol. 9, no. 1, pp. 57–77.

Mendling J. Detection and prediction of errors in EPC business process models. Wirtschaftsuniversität Wien. Vienna, 2007. 525 p.

Vanderfeesten I. et al. Quality metrics for business process models. BPM and Workflow handbook. 2007, vol. 144, pp. 179–190.

Corradini F. et al. A guidelines framework for understandable BPMN models. Data & Knowledge Engineering. 2018, vol. 113, pp. 129–154.

Mendling J. et al. Seven process modeling guidelines (7PMG). Information and Software Technology. 2010, vol. 52, pp. 127–136.

Rubin K. S. Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process. Addison-Wesley Professional, 2012. 452 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МАТЕМАТИЧНЕ І КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ