[1]
Мельников, О. 2023. ДИСКРЕТНО-КОНТІНУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ У РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЧАСУ. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї. 2 (8) (Січ 2023), 63–69. DOI:https://doi.org/10.20998/2079-0023.2022.02.10.