Chala, O. V. (2018). Розробка представлення знань на основі марківських логічних мереж в системі процесного управління. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, (22), 22–26. https://doi.org/10.20998/2079-0023.2018.22.04