Zolotaryova, I. O., Plekhanova, G. O., & Plokha, O. B. (2018). Case Study: Розробка концепції корпоративного web-порталу банку "Credit Agricole". Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, (22), 45–52. https://doi.org/10.20998/2079-0023.2018.22.07