Andriievskyi, V. P., Maximyuk, Y. V., Mitsyuk, S. V., & Piskunov, S. O. (2018). Дослідження еволюції напружено-деформованого стану і визначення розрахункового ресурсу масивних елементів вісесиметричних конструкцій із використанням універсального скінченного елементу. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, (22), 66–72. https://doi.org/10.20998/2079-0023.2018.22.10