Раскін, Лев, Лариса Сухомлин, Дмитро Соколов, і Лідія Дьомочка. 2023. «ОЦІНКА ІНФОРМАТИВНОСТІ КОНТРОЛЬОВАНИХ ПАРАМЕТРІВ У ЗАВДАННІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТАНУ СИСТЕМИ». Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, вип. 2 (8) (Січень):24-31. https://doi.org/10.20998/2079-0023.2022.02.04.