Шевченко, Сергій. 2023. «КОНСТРУЮВАННЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ РІШЕНЬ ЗАДАЧ ВИБОРУ». Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, вип. 2 (8) (Січень):37-44. https://doi.org/10.20998/2079-0023.2022.02.06.