Мельников, Олег. 2023. «ДИСКРЕТНО-КОНТІНУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ У РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЧАСУ». Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, вип. 2 (8) (Січень):63-69. https://doi.org/10.20998/2079-0023.2022.02.10.