Копп, Андрій, і Дмитро Орловський. 2023. «ПРОГРАМНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВИМІРУ ЯКОСТІ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДСТАНЕЙ У N-ВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ». Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, вип. 2 (8) (Січень):75-80. https://doi.org/10.20998/2079-0023.2022.02.12.