КОНОНЕНКО, И. В., і И. И. БАБИЧ. 2010. «МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ». Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, вип. 67 (Червень):161-71. https://doi.org/10.20998/%x.