Pavlenko, Y. P., Lubenec, S. V. і Ayvazov, V. A. (2018) «Модели и показатели оценки качества программного обеспечения информационных систем», Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, (22), с. 11–15. doi: 10.20998/2079-0023.2018.22.02.