Chala, O. V. (2018) «Розробка представлення знань на основі марківських логічних мереж в системі процесного управління», Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, (22), с. 22–26. doi: 10.20998/2079-0023.2018.22.04.