[1]
О. Мельников, «ДИСКРЕТНО-КОНТІНУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ У РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЧАСУ», САУІТ, вип. 2 (8), с. 63–69, Січ 2023.