КОНОНЕНКО, И. В., і И. И. БАБИЧ. «МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ». Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, вип. 67, Червень 2010, с. 161-7, doi:10.20998/%x.