Системний аналіз, управління, методи оптимізації, інтелектуальні системи, штучний інтелект, інформаційні технології, системи управління

Індексація журналу

I. Бази даних серіальних видань: Ulrich's Periodicals Directory (США)

 


II. Пошукові системи: Google Scholar


III. Електронні бібліотеки: Open Journal Systems (Україна), The Vernadsky National Library of Ukraine (Україна, Київ), Scientific and Technical Library of the NTU "KhPI"(Україна, Харків),
Bielefeld Academic Search Engine (Німеччина)


IV. Бібліографічні бази даних: OCLC WorldCat (США), IndianScience (Індія), Eurasian Scientific Journal Index (Казахстан), AE Global Index (Індія), Impact Factor Services for International Journals (Індія), General Impact Factor (Індія)


V. Індекси цитувань: Research Bible (Японія), Directory of Research Journals Indexing (Індія), SIS (Scientific Indexing Services), CiteFactor (Academic Scientific Journals)


VI. Університетські бібліотеки: Journal index (США)