Контактна інформація

Адреса редакції: 61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ "ХПІ", кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Address of the editorial office: 2, Kyrpychova str., 61002, Kharkiv, Ukraine, NTU "KhPI", Department of System analysis and information-analytical technologies

Адрес редакции: 61002, Украина, г.. Харьков, ул. Кирпичева, 2, НТУ "ХПИ", кафедра системного анализа и информационно-аналитических технологий

Основна контактна особа

Безменов Микола Іванович (Mykola Bezmenov, Безменов Николай Иванович)
Кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій
Телефон (057) 707-66-54

Супровід та підтримка

Копп Андрій Михайлович (Andrii Kopp, Копп Андрей Михайлович)
Телефон +38 (091) 999-74-35