Системний аналіз, управління, методи оптимізації, інтелектуальні системи, штучний інтелект, інформаційні технології, системи управління

Інформація для читачів

Вісник НТУ "ХПІ", серія "Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї" (скорочена назва – САУІТ) засновано Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» (НТУ "ХПІ") у 2001 р. (Свідоцтво Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України КВ № 5256 від 02.07.2001 р.).

Видавцем журналу з моменту його заснування є НТУ «ХПІ». Вісник починаючи з 2001 року виходить два рази на рік. Мовами видання є українська, англійська, російська та німецька мови.

Вісник Національного технічного університету "ХПІ", серія "Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї" внесено до «Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого рішенням Атестаційної колегії МОН України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 р. – Наказ МОН України № 1328 (додаток 8) від 21.12.2015 р.

Вісник надсилається згідно із затвердженим переліком розсилки. Електронна копія віснику, який зареєстровано у Міжнародній системі реєстрації серійних (періодичних) видань під стандартизованим кодом ISSN 2079-0023, надсилається до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та до УкрІНТЕІ.

У Віснику НТУ "ХПІ", серія "Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї" публікуються наукові статті та інформаційні матеріали у галузі технічних наук за спеціальностями: 05.13.06 - Інформаційні технології; 05.13.07 – Автоматизація процесів управління; 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи.