Індексація журналу

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології включений до наступних бібліографічних баз даних та пошукових систем:

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології включений до наступних електронних бібліотек: