Редакційна колегія

Головний редактор: М. Д. Годлевський, д-р техн. наук, проф., Національний технічний університет "ХПІ", Україна

Заступник головного редактора: О. С. Куценко, д-р техн. наук, проф., Національний технічний університет "ХПІ", Україна

Відповідальний секретар: М. І. Безменов, канд. техн. наук, проф., Національний технічний університет "ХПІ", Україна

Члени редколегії:

Т. Є. Александрова, д-р. техн. наук, проф., Національний технічний університет "ХПІ", Україна

М. І. Безменов, канд. техн. наук, проф., Національний технічний університет "ХПІ", Україна

F. Bentayeb, Ph. D. in Computer Science, Associate Professor, University of Lyon-2, France

S. Bogomolov, Ph. D., Assistant Professor in Computer Science, Australian National University, Australia

І. П. Гамаюн, д-р техн. наук, проф., Національний технічний університет "ХПІ", Україна

I. Didmanidze, D. Sc., Professor, Batumi Shota Rustaveli State University, Georgia

Ю. І. Дорофєєв, д-р техн. наук, проф., Національний технічний університет "ХПІ", Україна

W. Kersten, Dr. h. c., Prof., Hamburg University of Technology, Germany

Л. М. Любчик, д-р техн. наук, проф., Національний технічний університет "ХПІ", Україна

О. А. Павлов, д-р техн. наук, проф., Національний технічний університет України "КПІ", Україна

Л. Г. Раскін, д-р техн. наук, проф., Національний технічний університет "ХПІ", Україна

В. П. Северин, д-р техн. наук, проф., Національний технічний університет "ХПІ", Україна

М. В. Ткачук, д-р техн. наук, проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

Н. Ф. Хайрова, д-р техн. наук, проф., Національний технічний університет "ХПІ", Україна

Н. В. Шаронова, д-р техн. наук, проф., Національний технічний університет "ХПІ", Україна