Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Статті, що подаються для розгляду до редколегії, повинні бути оформлені з використанням шаблону у відповідності з вимогами, сформульованими у цьому шаблоні, які в своїй частині, присвяченій оформленню основного тексту, відповідають вимогам загальних правил оформлення статей, що подаються для розгляду щодо можливості опублікування у виданні. При набиранні тексту статті рекомендується скористатися рекомендаціями наведеними на початку документа.

    Шановні автори! У зв'язку з впровадженням ДСТУ 7152_2020 «Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках» змінюється структура статті в розрізі розміщення відомостей про авторів, анотацій і ключових слів. Відповідні зміни внесені в шаблон і наявні в ньому приклади оформлення. Просимо звернути увагу на зміни у шаблоні оформлення статей!
  • Авторам рекомендується ознайомитися з прикладом оформлення статті в шаблоні, та рекомендаціями щодо оформлення списків літератури.
  • Перед надсиланням статті до редакційної колегії для запобігання повернення статті у зв'язку з невідповідністю вимогам до оформлення рекомендується перевірити виконання вимог шаблону.

Керівництво для авторів

Шановні автори!

Для попереднього розгляду редакційною колегією Віснику НТУ «ХПІ», серія «Системний аналіз, управління та iнформацiйнi технології» необхідно подати:

  • заяву з підписами всіх авторів;
  • текст статті на аркушах формату А4 обсягом не менше 4 сторінок, включаючи 2 анотації, підписаний усіма авторами – 2 примірника;
  • електронну версію статті; файл іменується записаним латиницею прізвищем першого співавтора (з можливим номером статті, якщо їх декілька), після якого через пробіл указується кількість сторінок у статті (наприклад, “Kovalenko 6.doc”, “Vakulenko1 7.docx”, “Vakulenko2 7.docx”).

Рукопис статті та супровідні матеріали необхідно надіслати на електронну пошту mykola.bezmenov@khpi.edu.ua.

Після отримання рукопису статті та супровідних документів, редакційною колегією організується попередній відбір редколегією, зовнішнє рецензування (див. Процес рецензування) та експертиза щодо можливості опублікування матеріалів у відкритому друку. Підготовлені рецензії та акт експертизи використовуються редакційною колегією для прийняття остаточного рішення щодо опублікування статті.

У разі позитивного рішення редакційної колегії щодо опублікування статті, обов’язковим є надсилання оригіналів рукопису статті та супровідних матеріалів поштою за адресою: 61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій.

Вартість публікації

Мінімальна (при мінімальному обсязі статті – 4 сторінки)

Максимальна (наприклад, при обсязі статті – 10 сторінок)

Орієнтовна вартість однієї сторінки складає:

55 грн.

(електронна публікація без авторського екземпляру)

220 грн.

550 грн.

Орієнтовна вартість одного паперового екземпляру

(друкуються разом з основним накладом додатково за попереднім запитом авторів)

≈ 180 грн.

Орієнтовна вартість публікації з одним паперовим екземпляром

400 грн.

730 грн.

* Вартість може уточнюватись при здачі збірника в типографію

* Плата за редакційну обробку не стягується

* Залежно від фінансового стану в державі ціна однієї сторінки і ціна одного додаткового екземпляра може змінюватися

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.