Системний аналіз, управління, методи оптимізації, інтелектуальні системи, штучний інтелект, інформаційні технології, системи управління

Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї?
Увійдіть на сайт

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Шановні автори!

Для опублікування статті у Віснику НТУ «ХПІ», серія «Системний аналіз, управління та iнформацiйнi технології» до редколегії необхідно подати:

 • заяву з підписами всіх авторів;
 • текст статті на аркушах формату А4 обсягом не менше 4 сторінок, включаючи 3 анотації, підписаний всіма авторами – 2 примірники;
 • акт експертизи про можливість опублікування матеріалів у відкритому друку;
 • рецензію на статтю, підписану доктором або кандидатом наук (не нижче ступеня авторів статті);
 • електронну версію статті; файл іменується записаним латиницею прізвищем першого співавтора (з можливим номером статті, якщо їх декілька), після якого через пробіл указується кількість сторінок у статті (наприклад, “Kovalenko 6.doc”, “Vakulenko1 7.docx”, “Vakulenko2 7.docx”).

Вартість публікації є договірною та обчислюється у відповідності до обсягу статті та вартості одного примірника збірника, помноженої на загальний наклад. Приблизна вартість складає 50 грн за сторінку. Максимальна вартість публікації може складати приблизно 500-550 грн. Вартість уточнюється при здачі збірника в типографію. Плата за редакційну обробку не стягується.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Статті, що подаються для розгляду до редколегії, повинні відповідати вимогам шаблону, насамперед, стосовно стилів, визначених у цьому шаблоні. Вимоги шаблону відповідають вимогам загальних правил оформлення статей, що подаються для опублікування у Віснику НТУ «ХПІ».
 2. Авторам рекомендується ознайомитися з прикладом оформлення статті (українською, російською та англійською мовами) та рекомендаціями щодо оформлення списків літератури.
 3. Перед надсиланням статті у редколегію необхідно перевірити виконання вимог шаблону.
 

Положення про авторські права

Автори, що публікуються в даному журналі, погоджуються з наступними умовами:

 • Автори зберігають за собою права на авторство своєї роботи і надають журналу право першої публікації цієї роботи з правом після закінчення [6 місяців] після публікації поширювати роботу на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License (CC-BY), яка дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та оригінальну публікацію в цьому журналі.
 • Автори зберігають право укладати окремі договори на неексклюзивне поширення роботи в тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному архіві установи або публікувати у складі монографії), з умовою збереження посилання на оригінальну публікацію в цьому журналі.
 • Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад в інститутському сховищі або на персональному сайті) рукописи роботи як до її подачі в редакцію, так і під час її редакційного опрацювання, так як це сприяє продуктивній наукової дискусії і позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування статті (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.