DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0023.2017.28.03

Методи оптимізації топологічних структур у проектах реінжинірингу великомасштабних об’єктів

Володимир Валентинович Безкоровайний, Анастасія Сергіївна Москаленко

Анотація


Знайшла подальшого розвитку математична модель задачі реінжинірингу топологічних структур централізованих великомасштабних об’єктів за показником витрат у частині врахування їх багаторівневості. Цільову функцію моделі деталізовано до рівня явної залежності від параметрів топологічної структури об’єкта. На основі аналізу особливостей цільової функції запропоновано модифікації методу спрямованого перебору варіантів, які дозволяють отримувати розв’язки задачі для систем з великою кількістю структурних елементів.

Ключові слова


великомасштабний об’єкт; системне проектування; реінжиніринг; модель; структура; топологія; оптимізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Makarov V. L., Mahutov N. A., Vasilev S. N, Makarov A. A. Upravlenie razvitiem krupno-masshtabnyih sistem (Sovremennyie problemyi. Vyipusk 2) [Managing the development of large-scale systems (Modern Problems. Issue 2)]. Moskow, physicomathematical publ., 2015, 477 p.

Tkachenko V. I., Smirnov E. B., Romanenko I. O. Informatsiyni sistemi ta merezhi viysk. Ch. 1 [Information systems and networks troops. Part 1]. Kharkov, HUPS Publ., 2013, 328 p.

Chebotareva D. V., Bezruk V. M. Mnogokriterialnaya optimizatsiya proektnyih resheniy pri planirovanii sotovyih setey mobilnoy svyazi [Multi-criteria optimization of the design decisions in the planning of cellular mobile networks]. Harkov, Komp. SMIT Publ., 2013, 148 p.

Andryushkevich S. K. Postroenie informatsionnoy modeli krupnomasshtabnyih ob'ektov tehnologicheskogo upravleniya c primeneniem aspektno-orientirovannogo podhoda [Building information model of technological management of large-scale objects c using aspect-oriented]. Vestnik NGU. Seriya: Informatsionnyie tehnologii, 2010, vol. 8, issue 3, pp. 34–45.

Petrov E. G. Piskalkova V. P., Beskorovaynyiy V. V. Territorialno raspredelennyie sistemyi obsluzhivaniya [Geographically distributed service system]. Kiyv, Tehnika Publ., 1992, 208 p.

Timchenko A. A. Osnovi sistemnogo proektuvannya ta analizu skladnih ob'ektiv [Fundamentals of System Design and Analysis of Complex Objects]. Kiyv, Libid Publ., 2000, 272 p.

Norenkov I. P. Osnovyi avtomatizirovannogo proektirovaniya [Fundamentals of computer-aided design]. Moskow, MGTU im. Baumana Publ., 2002, 336 p.

Beskorovaynyiy V. V. Sistemologicheskiy analiz problemy strukturnogo sinteza territorialno raspredelennyih sistem [Systemological analysis of the problem of structural synthesis of geographically distributed systems]. Avtomatizirovannyie sistemyi upravleniya i priboryi avtomatiki [Automated control systems and automation equipment]. 2002, vol. 120, pp 29–37.

Beskorovaynyiy V. V. Podolyaka K. E. Razrabotka sistemologicheskoy modeli problemyi strukturno-topologicheskogo reinzhiniringa sistem krupnomasshtabnogo monitoringa [Development systemological model problems of structural and topological re-engineering of large-scale monitoring systems]. Vostochno-Evropeyskiy zhurnal peredovyih tehnologiy [Eastern European Journal of advanced technology], 2015, issue 3 (75), pp. 37–42.

Beskorovaynyiy V. V. Podolyaka K. E. Modifikatsii metoda napravlennogo perebora dlya reinzhiniringa topologicheskih struktur sistem krupnomasshtabnogo monitoringa [Method of directed enumeration modifications for reengineering topological structures of large-scale monitoring systems]. Radioelektronika i informatika, 2015, issue 3 (70), pp. 55–62.