DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0023.2018.22.02

Модели и показатели оценки качества программного обеспечения информационных систем

Yevhen Petrovych Pavlenko, Sergej Vasil’evich Lubenec, Vitalij Artemovich Ayvazov

Анотація


Розглянуто проблему оцінки якості програмного забезпечення інформаційних систем. Проведено аналіз переваг і недоліків існуючих методів оцінки якості програмного забезпечення інформаційних систем. Якість програмного забезпечення розглядається по відношенню до досягнення певного переліку цілей. Якість програмного забезпечення виражається через функції задоволення потреб користувача і кінцевий ефект, що виникає внаслідок підвищення інформованості користувача інформаційної системи про процеси, що відбуваються на об’єкті управління. Первинні показники якості характеризують програмне забезпечення з точки зору досягнення заданого рівня якості з того чи іншого властивості, що відбиває загальну закономірність функціонування програмного забезпечення інформаційної системи, і залежать від значень показників нижчих рівнів. Запропоновано ітеративна діалогова процедура оцінки якості програмного забезпечення, що дозволяє на основі уподобань користувача вибрати властивості, що формують якість програмного забезпечення, і виміряти значення показників якості. На підставі аналізу переліку споживчих властивостей програмного забезпечення, систематизації основних порівняльних характеристик і вимог до інформаційних систем виділені основні критерії якості для програмного забезпечення інформаційних систем: функціональний критерій; критерій надійності; інформаційний критерій; критерій швидкодії; критерій використання пам’яті. Запропоновано показники, що входять в функціональний критерій якості, зокрема, середній час видачі інформації на запит; ймовірність видачі відмови на запит при наявності інформації; ймовірність виникнення необхідності подання запиту, вид якої не передбачено в інформаційній системі. Запропоновано способи обчислення значень цих показників. Зроблено висновок, що запропонована процедура може бути застосована для порівняльної оцінки якості різних програмних комплексів.

Ключові слова


програмне забезпечення; інформаційні системи; якість; процедура; багатокритеріальне оцінювання; функціональний критерій

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Boehm B., Brown J. Kharakteristiki kachestva programmnogo obespecheniya. [Software Quality Characteristics] Available at: https://www.twirpx.com/file/1041051 (accessed 08.05.2018).

Kachestvo programmnogo obespecheniya. [Quality of software] Available at: https://iiba.ru/software-quality (accessed 08.05.2018).

Kachestvo programmnogo obespecheniya. [Quality of software] Available at: https://www.viva64.com/ru/t/0077 (accessed 08.05.2018).

Izosimov A. V. Metricheskaya otsenka kachestva programm. [Metric evaluation of program quality] Available at: https://books.google.com.ua/books?id=IXijAAAACAAJ&dq=ISBN :5703500052&hl=ru&source=gbs_api (accessed 08.05.2018)

Holsted M. Nachala nauki o programmakh. [The beginning of the science of programs] Available at: library.univ.kiev.ua›ukr/elcat/new/detail.php3 (accessed 08.05.2018)

Metriki PO. [Software metrics] Available at: http://www.metrix.narod.ru/page1.htm?oprd=1 (accessed 08.05.2018).

Zvezdin S. Metriki kak sredstvo upravleniya kachestvom. [Metrics as a means of quality management] Available at: https://www.osp.ru/os/2009/08/10748698 (accessed 08.05.2018).

Metriki strukturnoy slozhnosti programm. [Metrics of structural complexity of programs] Available at: https://www.coursehero.com › ... › INFORM › INFORM 100 (accessed 08.05.2018).

Ryzhkov Y. Programmnyy kod i yego metriki. [The program code and its metrics] Available at: https://habrahabr.ru/company/intel/blog/106082 (accessed 08.05.2018).

Moiseev M. Metody otsenki nadezhnosti PO. [Methods for evaluating software reliability] Available at: kspt.icc.spbstu.ru/media/files/2010/course/softwarequality/lec2.pdf (accessed 08.05.2018).

Nadezhnost' programmnogo obespecheniya. [Software Reliability] Available at: moodle.dstu.edu.ru/mod/resource/view.php?id=20549 (accessed 08.05.2018).

Pavlenko E. P., Ayvazov V. A. Pokazateli i metodika otsenki nadezhnosti programmnogo obespecheniya informatsionnykh sistem [Indicators and methodology for assessing the reliability of information systems software]. ScienceRise [ScienceRise]. Kharkov, 2017, no. 5/2, pp. 34–37


Пристатейна бібліографія ГОСТ