Модели и показатели оценки качества программного обеспечения информационных систем

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0023.2018.22.02

Ключові слова:

програмне забезпечення, інформаційні системи, якість, процедура, багатокритеріальне оцінювання, функціональний критерій

Анотація

Розглянуто проблему оцінки якості програмного забезпечення інформаційних систем. Проведено аналіз переваг і недоліків існуючих методів оцінки якості програмного забезпечення інформаційних систем. Якість програмного забезпечення розглядається по відношенню до досягнення певного переліку цілей. Якість програмного забезпечення виражається через функції задоволення потреб користувача і кінцевий ефект, що виникає внаслідок підвищення інформованості користувача інформаційної системи про процеси, що відбуваються на об’єкті управління. Первинні показники якості характеризують програмне забезпечення з точки зору досягнення заданого рівня якості з того чи іншого властивості, що відбиває загальну закономірність функціонування програмного забезпечення інформаційної системи, і залежать від значень показників нижчих рівнів. Запропоновано ітеративна діалогова процедура оцінки якості програмного забезпечення, що дозволяє на основі уподобань користувача вибрати властивості, що формують якість програмного забезпечення, і виміряти значення показників якості. На підставі аналізу переліку споживчих властивостей програмного забезпечення, систематизації основних порівняльних характеристик і вимог до інформаційних систем виділені основні критерії якості для програмного забезпечення інформаційних систем: функціональний критерій; критерій надійності; інформаційний критерій; критерій швидкодії; критерій використання пам’яті. Запропоновано показники, що входять в функціональний критерій якості, зокрема, середній час видачі інформації на запит; ймовірність видачі відмови на запит при наявності інформації; ймовірність виникнення необхідності подання запиту, вид якої не передбачено в інформаційній системі. Запропоновано способи обчислення значень цих показників. Зроблено висновок, що запропонована процедура може бути застосована для порівняльної оцінки якості різних програмних комплексів.

Посилання

Boehm B., Brown J. Kharakteristiki kachestva programmnogo obespecheniya. [Software Quality Characteristics] Available at: https://www.twirpx.com/file/1041051 (accessed 08.05.2018).

Kachestvo programmnogo obespecheniya. [Quality of software] Available at: https://iiba.ru/software-quality (accessed 08.05.2018).

Kachestvo programmnogo obespecheniya. [Quality of software] Available at: https://www.viva64.com/ru/t/0077 (accessed 08.05.2018).

Izosimov A. V. Metricheskaya otsenka kachestva programm. [Metric evaluation of program quality] Available at: https://books.google.com.ua/books?id=IXijAAAACAAJ&dq=ISBN :5703500052&hl=ru&source=gbs_api (accessed 08.05.2018)

Holsted M. Nachala nauki o programmakh. [The beginning of the science of programs] Available at: library.univ.kiev.ua›ukr/elcat/new/detail.php3 (accessed 08.05.2018)

Metriki PO. [Software metrics] Available at: http://www.metrix.narod.ru/page1.htm?oprd=1 (accessed 08.05.2018).

Zvezdin S. Metriki kak sredstvo upravleniya kachestvom. [Metrics as a means of quality management] Available at: https://www.osp.ru/os/2009/08/10748698 (accessed 08.05.2018).

Metriki strukturnoy slozhnosti programm. [Metrics of structural complexity of programs] Available at: https://www.coursehero.com › ... › INFORM › INFORM 100 (accessed 08.05.2018).

Ryzhkov Y. Programmnyy kod i yego metriki. [The program code and its metrics] Available at: https://habrahabr.ru/company/intel/blog/106082 (accessed 08.05.2018).

Moiseev M. Metody otsenki nadezhnosti PO. [Methods for evaluating software reliability] Available at: kspt.icc.spbstu.ru/media/files/2010/course/softwarequality/lec2.pdf (accessed 08.05.2018).

Nadezhnost' programmnogo obespecheniya. [Software Reliability] Available at: moodle.dstu.edu.ru/mod/resource/view.php?id=20549 (accessed 08.05.2018).

Pavlenko E. P., Ayvazov V. A. Pokazateli i metodika otsenki nadezhnosti programmnogo obespecheniya informatsionnykh sistem [Indicators and methodology for assessing the reliability of information systems software]. ScienceRise [ScienceRise]. Kharkov, 2017, no. 5/2, pp. 34–37

##submission.downloads##

Як цитувати

Pavlenko, Y. P., Lubenec, S. V., & Ayvazov, V. A. (2018). Модели и показатели оценки качества программного обеспечения информационных систем. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, (22), 11–15. https://doi.org/10.20998/2079-0023.2018.22.02

Номер

Розділ

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ