DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0023.2019.01.12

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ НА ОСНОВІ ТИПОВИХ ПРОГРАМНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Yevhen Petrovych Pavlenko, Vladimir Mihajlovych Butenko, Vadim Oleksandrovych Gubin

Анотація


У роботі розглядаються проблеми підвищення ефективності розробки ІС, зокрема, питання зменшення термінів розробки програмного комплексу ІС. Проведено аналіз технологій розробки програмного комплексу в життєвому циклі ІС. Структурний підхід до програмування пропонував здійснювати декомпозицію програм методом покрокової деталізації. Розробка структур програми виконується за допомогою побудови структур вхідних і вихідних даних, ідентифікації зв'язків обробки між цими даними, формування структури програми на підставі структур даних і виявлених відповідностей. Подолати фактор складності можна, якщо відійти від прямолінійного підходу до вирішення поставленого завдання: послідовному і лінійному нарощуванні вихідного тексту програми оператор за оператором, в результаті чого виходить одна довга і аморфна програма. Виявляється дієвим принцип модульності: вихідна задача розбивається на відносно незалежні частини; вони реалізуються окремими програмними модулями, які потім зв'язуються в єдине ціле на етапі компонування. Виділено особливості технології автоматизованого синтезу програм, а саме, технології складання програм з типових програмних елементів. Визначено основні поняття зазначеної вище технології, проведено дослідження конструювання програм з блоків і виявлена проблемна область. Вихідними даними для постановки і рішення задач синтезу системи програмних модулів є множина інформаційних масивів системи, для яких визначені: вхідні, вихідні та проміжні дані; множина альтернативних процедур обробки даних; послідовності виконання процедур в процесі обробки; способи обміну із зовнішньою пам'яттю. Розглянуто підхід для виділення типових програмних елементів, які відповідають певним критеріям. На підставі розглянутого підходу, а також з урахуванням його недоліків, був запропонований вдосконалений метод класифікації типових програмних елементів і спосіб проектування ПЗ на їх основі з урахуванням мінімізації часу і вартості проекту.

Ключові слова


програмне забезпечення; комп’ютерна інженерія; інформаційні системи; компоненти; типові проектні рішення; витрати на розробку

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Strukturnoye programmirovaniye. [Structured programming] Available at: http://www.maksakov-sa.ru/TehProgram/StrProgr/index.html (accessed 16.12.2018).

Linger R., Mills H., Witt B. Teoriya i praktika strukturnogo programmirovaniya. [Theory and practice of structured programming] Available at: https://www.livelib.ru/book/1001405237/about-teoriya-i-praktika-strukturnogo-programmirovaniya-richard-linger (accessed 16.12.2018).

Sredstva strukturnogo proyektirovaniya. [Structural Design Tools] Available at: http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/case/defs71.htm (accessed 04.02.2019).

Strukturnyye karty Dzheksona. [Jackson Structural Maps] Available at: http://mash-xxl.info/article/433911 (accessed 04.02.2019).

Proyektirovaniye programmnogo obespecheniya. Osnovy programmnoy inzhenerii. [Software design. Software Engineering Basics] Available at: http://swebok.sorlik.ru/2-software_engineering_designi (accessed 04.02.2019).

Sovremennyye metodologii strukturnogo analiza i proyektirovaniya. [Modern methodologies of structural analysis and design] Available at: http://swsys.ru/index.php? page=article&id=1025 (accessed 04.02.2019).

Proyektirovaniye programmnogo obespecheniya. [Software design] Available at: http://window.edu.ru/library/pdf2txt/965/28965 (accessed 04.02.2019).

Ob"yektno-oriyentirovannyy analiz i proyektirovaniye. [Object-oriented analysis and design] Available at: http://www.hardline.ru/1/5/1390/1789-6.htm (accessed 04.02.2019).

Booch G. Ob"yektno-oriyentirovannyy analiz i proyektirovaniye s primerami prilozheniy. [Object-oriented analysis and design with examples of applications] Available at: https://www.twirpx.com/file/279137 (accessed 04.02.2019).

Listrovoy S. V., Butenko V. M., Bryksin V. O., Golovko O. V. Development of method of definition maximum clique in a non-oriented graph. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. 2017, vol. 5, no. 4 (89), pp. 12–17. EID: 2-s2.0-85032585697 DOI: 10.15587/1729-4061.2017.111056).

Listrovoy S. V., Panchenko S. V., Mojseenko V. I., Butenko V. M. Matematychne modelyuvannya v rozpodilenykh informatsiyno-keruyuchykh systemakh zaliznychnoho transportu [Mathematical modeling in distributed information-control systems of railway transport]. Kharkiv, 2017. 220 p.

Pavlenko E. P., Beruh I. C., Ayvazov V. A. Vybor tekhnologii razrabotki programmnogo obespecheniya informatsionnykh sistem [The choice of technology for developing software information systems]. ScienceRise [ScienceRise]. Kharkov, 2015, no. 5/2, pp.40–43

Listrovoy S. V., Golovko O. V., Butenko V. M., Ushakov M. V. Formulation of the Problem of Maximum Clique Determination in Non-Oriented Graphs. International Journal of Engineering & Technology. 2018, vol. 7, no. 4.3: Special Issue 3, pp. 293–297