КОНТРФАКТУАЛЬНА ТЕМПОРАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ ПОЯСНЕНЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0023.2021.02.07

Ключові слова:

пояснення, інтелектуальна інформаційна система, темпоральні правила, каузальність, причинно-наслідкові зв'язки

Анотація

Предметом дослідження є процеси побудови пояснень на основі причинно-наслідкових зв'язків між станами або діями інтелектуальної
системи. Пояснення представляє собою знання про послідовність причин та наслідків, які визначають процес та результат роботи
інтелектуальної інформаційної системи. Мета роботи полягає в розробці контрфактуальної темпоральної моделі причинно-наслідкових
зв'язків у складі пояснення процесу функціонування інтелектуальної системи з тим, щоб забезпечити виявлення каузальних залежностей на
основі аналізу журналів поведінки такої системи. Для досягнення сформульованої мети вирішуються такі задачі: визначення темпоральних
властивостей контрфактуального опису причинно-наслідкових зв'язків між діями або станами інтелектуальної інформаційної системи;
розробка темпоральної моделі каузальних зв'язків, що враховує як факти виникнення подій в інтелектуальній системі, так і можливість
виникнення подій, що не впливають на формування поточного рішення. Висновки. Виконано структуризацію темпоральних властивостей
каузальних зв'язків для пар подій, які виникають послідовно в часі, або мають проміжні події. Такі зв'язки представлено альтернативними
причинно-наслідковими зв'язками з використанням темпоральних операторів «Next» та «Future», що дає можливість реалізувати
контрфактуальний підхід до представлення причинності. Запропоновано контрфактуальну темпоральну модель причинно-наслідкових
зв'язків, яка визначає детерміновані каузальні зв'язки для пар послідовних подій та пар подій, між якими є інші події, що визначає
властивість транзитивності таких залежностей і, відповідно, створює умови для опису послідовності причин та наслідків у складі пояснення
в інтелектуальній системі з заданим ступенем деталізації. Модель забезпечує можливість визначення причинно-наслідкових зв'язків, між
якими є проміжні події, які не впливають на кінцевий результат роботи інтелектуальної інформаційної системи.

Біографії авторів

Сергій Чалий, Харківський національний університет радіоелектроніки

доктор технічних наук, професор, Харківський національний університет радіоелектроніки, професор кафедри інформаційних управляючих систем, м. Харків, Україна

Володимир Лещинський, Харківський національний університет радіоелектроніки

кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки, доцент кафедри програмної інженерії, м. Харків, Україна

Ірина Лещинська, Харківський національний університет радіоелектроніки

кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки, доцент кафедри програмної інженерії, м. Харків, Україна

Посилання

Engelbrecht Andries P. Computational Intelligence: An Introduction. NJ: John Wiley & Sons, 2007. 632 р.

Gunning D., Aha D. DARPA’s Explainable Artificial Intelligence (XAI) Program. AI Magazine. 2019. no 40(2), pp. 44-58.

Swartout W., Moore J. Explanation in Second Generation Expert Systems. David J-M., Krivine J-P., Simmons R. (ed) Second generation expert systems, Springer-Verlag. 1993, pp. 543-585.

Tintarev N., Masthoff J. A survey of explanations in recommender systems. The 3rd International workshop on web personalisation, recommender systems and intelligent user interfaces (WPRSIUI'07). 2007, pp. 801-810.

Lewis D. Counterfactual Dependence and Time’s Arrow. Counterfactuals and Laws. 1979. Vol. 13, no. 4, pp. 455-476.

Lewis D. Causation. Journal of Philosophy. 1973, no 70 (17), pp. 556-567.

Lewis D. Causation as influence. Journal of Philosophy. 2000., vol. 97, no. 4, pp. 182–97.

Paul L. A. Aspect Causation. In Collins, Hall & Paul. 2004, pp. 205– 24.

Paul L. A., Hall. N. Causation: A User’s Guide. Oxford: Oxford University Press, 2013. 259 p.

Halpern J. Y. Axiomatizing causal reasoning. Journal of Articial Intelligence Research. 2000, no 12, pp. 317-337.

Halpern J. Y., Pearl J. Causes and explanations: A structural-model approach. Part I: Causes. The British Journal for the Philosophy of Science. 2005, no. 56 (4), pp. 843-887.

Halpern J. Y., Pearl J. Causes and explanations: A structural-model approach. Part II: Explanations. The British Journal for the Philosophy of Science. 2005, 56 (4), pp. 889-911.

Miller D. T., Gunasegaram S. Temporal order and the perceived mutability of events: Implications for blame assignment. Journal of personality and social psychology. 1990, no 59 (6), pp. 1111- 1118.

Chalyi S., Leshchynskyi V., Leshchynska I. Informatsiina tekhnolohiia pobudovy poiasnen z urakhuvanniam temporalnykh zmin u vymohakh korystuvachiv rekomendatsiinoi systemy [Information technology of construction of explanations considering temporal changesin requirements of the recommender system's users]. Systemy upravlinnia, navihatsii ta zviazku [Control, navigation and communication systems]. 2020, no 3, pp. 99-103.

Chalyi S., Leshchynskyi V., Leshchynska I. Deklaratyvnotemporalnyi pidkhid do pobudovy poiasnen v intelektualnykh informatsiinykh systemakh [Declarative-temporal approach to the construction of explanations in intelligent information systems]. Visnyk Nats. tekhn. un-tu "KhPI": zb. nauk. pr. Temat. vyp. Systemnyi analiz, upravlinnia ta informatsiini tekhnolohii [Bulletin of the National Technical University "KhPI": a collection of scientific papers. Thematic issue: System analysis, management and information technology]. Kharkov, NTU "KhPI" Publ, 2020, no. 2(4), pp. 51-56.

Chalyi S., Leshchynskyi V. Temporal representation of causality in the construction of explanations in intelligent systems. Advanced Information Systems. 2020, vol. 4, no 3, pp. 113-117.

Chalyi S., Leshchynskyi V., Leshchynska I. Vykorystannia temporalnykh vlastyvostei kauzalnykh zalezhnostei u poiasnenniakh v rekomendatsiinykh systemakh [Use of temporal properties of causal dependences in explanations in recommendation systems]. VI Mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiia «Kompiuterne modeliuvannia ta optymizatsiia skladnykh system» [VI International Scientific and Technical Conference "Computer Modeling and Optimization of Complex Systems"]. 2020, pp. 169-170.

Ehring D. Causal Relata. Synthese. 1987, no 73(2), pp. 319–28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Як цитувати

Чалий, С., Лещинський, В., & Лещинська, І. (2021). КОНТРФАКТУАЛЬНА ТЕМПОРАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ ПОЯСНЕНЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМАХ . Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, (2 (6), 41–46. https://doi.org/10.20998/2079-0023.2021.02.07

Номер

Розділ

МАТЕМАТИЧНЕ І КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ