ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ВАРІАНТУ КОНФІГУРАЦІЇ ЛОГІСТИЧНОГО КАНАЛУ ДИСТРИБУЦІЇ СТІЙКОГО ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Автор(и)

  • Ігор Годлевський Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Михайло Годлевський Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Ірина Статівка Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0023.2021.02.14

Ключові слова:

стратегічний менеджмент, варіант конфігурації логістичної мережі, рівень сервісу, надзвичайна ситуація, мінімаксний критерій, сервіс-орієнтована архітектура

Анотація

Розглянена задача та основні етапи вибору раціональної конфігурації чотирьохрівневої логістичної мережі, що стійка до впливу
надзвичайних ситуацій, для стратегічного планування. Задача, що розглядається, належить до класу задач багатокритеріальної оптимізації.
Критерії, що пов’язані з фінансовими витратами на будівництво та функціонування логістичного каналу дистрибуції, а також критерії,
пов’язані з рівнем якості обслуговування споживачів, є суперечливими. Для вирішення проблеми стійкості конфігурації логістичної системи
до надзвичайних ситуацій, таких як: вихід з ладу проміжних складів, відмова транспортних артерій тощо, розроблено інформаційну систему
стратегічного управління за допомогою інтеграції існуючих програмних компонентів на рівні корпоративних програмних додатків.
Інтеграція системи базувалася на основі сервіс-орієнтованої архітектури, так як усі її компоненти є різнорідними за своєю природою. Такий
підхід дозволяє перевикористати існуючий програмний код. Для визначення стійкого варіанту конфігурації використовуються два критерії,
які вважаються рівноцінними: рівень витрат на утримання логістичного каналу та рівень якості обслуговування при настанні різних
варіантів надзвичайних ситуацій. Так як імовірність настання надзвичайних ситуацій невідома, мінімаксний критерій використовується для
мінімізації ризику при виборі раціональної конфігурації логістичної мережі. Для цього вираховуються збитки від надзвичайних ситуацій по
всім критеріям, та знаходиться варіант конфігурації логістичної мережі, який буде найменш ризиковим. Тобто, ми не зможемо отримати
гірший результат, ніж той, на який ми опираємося. Результати дослідження представлені у вигляді варіанту конфігурації логістичної
системи дистрибуції, яка може бути використана в подальшому для визначення варіантів ведення бізнесу.

Біографії авторів

Ігор Годлевський, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», асистент кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління

Михайло Годлевський, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління

Ірина Статівка, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

студентка магістратури кафедри «Програмна інженерія та інформаційні технології управління», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Посилання

Godlevskyi M. D., Stankevich A. A., Godlevskyi I. M. Tekhnologiya formirovaniya sistemy organizatsionnogo upravleniya logistikoy distribyutsii pri strategicheskom planirovanii [Distribution logistic organizational management system technology formation with strategic planning]. Vostochno-Evropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy [Eastern-European Journal of Enterprise Technologies]. 2012, no. 4/3 (58), pp. 17–21.

Powers, Richard F. Optimization Models For Logistics Decisions. Journal of Business Logistics. 1989, vol. 10, issue 1, pp. 106–121.

Bartolacci M., LeBlanc L., Kayikci Y., Grossman T. Optimization Modeling for Logistics: Options and Implementations. Journal of Business Logistics. 2012, vol. 33, iss. 2, pp. 118–127.

Silva J., Hernandez L., Crissien T., Bonerge O., Lezama P., Portillo R. Model and Simulation of a Distribution Logistic System for Learning. Procedia Computer Science. 2019, vol. 160, pp. 635–640.

Demare T., Bertelle C., Dutot A., Leveque L. Modeling logistic systems with an agent-based model and dynamic graphs. Journal of Transport Geography. 2017, vol. 62, pp. 51–65.

Godlevskyi I. M., Hiievskyi D. O. Tekhnolohiia bahatokryterialnoho syntezu ta vyboru rozpodilenoi orhanizatsiinoi struktury upravlinnia lohistychnoiu systemoiu dystrybutsii [Technology of multiplecriteria synthesis and choise of distributed organizational management structure of distribution logistics system]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “KhPI” [Bulletin of the National Technical University "KhPI"]. Kharkiv, NTU “KhPI” Publ., 2017, no. 55, pp. 72–76.

Zak J. The methodology of multiple criteria decision making/aiding in public transportation. Journal Advanced Transportation. 2010, vol. 45, pp. 1–20. doi: 10.1002/atr.108.

Godlevskyi I. M. Modeli, metody ta informatsiina tekhnolohiia syntezu orhanizatsiinoi struktury systemy upravlinnia lohistykoiu dystrybutsii: dis. ... kand. tekhn. nauk [Models, methods and information technology synthesis of the organizational structure of the logistics distribution management system. Candidate eng. sci. diss. (Ph. D.)]. Kharkiv, 2020. 176 p.

Godlevskyi I. M., Turevych M. D., Medvediev V. V. Informatsiina tekhnolohiia formuvannia variantiv konfihuratsii lohistychnoho kanalu dystrybutsii [Information technology forming options for logistics distribution channel configuration]. Suchasni informatsiini systemy [Advanced Information Systems]. 2020, vol. 4, no. 1, pp. 63–70.

Muschick E., Muller P. Entscheidungspraxis. Berlin, VEB Verlag Technik, 1987. 142 p. (Russ. ed.: Muschick E., Muller P. Metody prinyatiya tekhnicheskikh resheniy. Moscov, Mir Publ., 1980. 208 p.).

Fowler M. Patterns of Enterprise Application architecture. Boston, Addison-Wesley, 2003. 559 p.

Saaty T. Transport Planning with Multiple Criteria: The Analytic Hierarchy Process Applications and Progress Review. Journal of Advanced Transportation. 1995, vol. 29(1), pp. 81–126.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Як цитувати

Годлевський, І., Годлевський, М., & Статівка, І. (2021). ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ВАРІАНТУ КОНФІГУРАЦІЇ ЛОГІСТИЧНОГО КАНАЛУ ДИСТРИБУЦІЇ СТІЙКОГО ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, (2 (6), 89–94. https://doi.org/10.20998/2079-0023.2021.02.14

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ