ПРОГРАМНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ РОБОТИ З БАЗОЮ ДАНИХ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТА АНАЛІЗУ ЇХ СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Автор(и)

  • Андрій Копп Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-3189-5623
  • Дмитро Орловський Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8261-2988
  • Ірина Лютенко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4357-1826

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0023.2022.01.10

Ключові слова:

модель бізнес-процесу, нотація моделювання, структурні характеристики, правила моделювання

Анотація

Моделювання бізнес-процесів є одним з основних інструментів концепції управління бізнес-процесами BPM (Business Process Management).
За допомогою моделювання бізнес-процесів, сценарії діяльності підприємств та організацій можуть бути подані у формі графічних моделей,
які можуть бути достатньо легко зрозумілі як спеціалістами з інформаційних технологій (ІТ), так і не ІТ-спеціалістами – бізнес-аналітиками,
замовниками програмного забезпечення, керівниками відділів, топ-менеджерами та іншими стейкголдерами, зацікавленими в удосконаленні
бізнес-процесів. Удосконалення бізнес-процесів зазвичай відбувається за рахунок автоматизації робіт, які в результаті аналізу були
визначені як «вузькі місця». Проте, здійснити аналіз моделі бізнес-процесу представляється можливим лише за умови її зрозумілості та
коректності з точки зору відповідності як нотації, що використовується, так і реальному бізнес-процесу, який вона зображує. В даній роботі
розглядається аналіз структурних характеристик моделей бізнес-процесів, представлених за допомогою нотації BPMN (Business Process
Model and Notation). Передбачається, що моделі бізнес-процесів, які за своїми структурними властивостями порушують правила
моделювання бізнес-процесів, не є зрозумілими та придатними до подальшої роботи з ними, через що можуть виникати різні помилки як на
етапі аналізу бізнес-процесу, так і на етапі його вдосконалення і впровадження запропонованих змін, зокрема, під час розробки, тестування
та підтримки окремих програмних компонентів, модулів інформаційних систем або сценаріїв у BPM-системах, що забезпечують виконання
бізнес-процесу. Для цього у роботі пропонується визначити основні елементи BPMN-моделей бізнес-процесів та їх структурні
характеристики, які впливають на зрозумілість та придатність моделей до використання, та можуть бути джерелами помилок. Зважаючи на
визначені характеристики, пропонується виконати розрахунок відповідних значень для великої колекції BPMN-моделей бізнес-процесів,
після чого дослідити дотримання теоретичних правил моделювання бізнес-процесів на практиці при побудові моделей реальних бізнеспроцесів. Для забезпечення ефективного зберігання та обробки великої колекції даних про BPMN-моделі бізнес-процесів було розроблено
базу даних та програмний компонент. Продемонстровано та проаналізовано результати аналізу структурних характеристик BPMN-моделей
бізнес-процесів, отримані з використанням розробленої бази даних та програмного компонента. Сформульовано висновки, а також
визначено подальші напрямки досліджень.

Біографії авторів

Андрій Копп, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доктор філософії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління; м. Харків, Україна

Дмитро Орловський, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління; м. Харків, Україна

Ірина Лютенко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління; м. Харків, Україна

Посилання

Dumas M. et al. Fundamentals of Business Process Management. Springer, 2018. 527 p.

Reijers H. A., Mendling J. A study into the factors that influence the understandability of business process models. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans. 2010, no. 3 (41), pp. 449–462.

Ransome J., Misra A. Core Software Security: Security at the Source. CRC Press, 2018. 414 p.

Allweyer T. BPMN 2.0: Introduction to the Standard for Business Process Modeling. BoD – Books on Demand, 2016. 172 p.

Topi H., Tucker A. Computing Handbook: Information Systems and Information Technology. CRC Press, 2014. 1522 p.

Mendling J., Neumann G., van der Aalst W. On the correlation between process model metrics and errors. Australian Computer Society. 2007, pp. 173–178.

Mendling J., Sánchez-González L., García F., la Rosa M. Thresholds for error probability measures of business process models. Journal of Systems and Software. 2012, no. 5 (85), pp. 1188–1197.

Weske M., Decker G., Dumas M., La Rosa M., Mendling J., Reijers H. A. Model Collection of the Business Process Management Academic Initiative (Version BPMAI-29-10-2019) [Data set]. Available at: https://doi.org/10.5281/zenodo.3758705 (accessed 20.03.2022).

Weinberg S. L., Abramowitz S. K. Statistics Using R: An Integrative Approach. Cambridge University Press, 2020. 692 p.

Nordeen A. Learn Data Warehousing in 24 Hours. Guru99, 2020. 380 p.

Krogstie J. Quality in Business Process Modeling. Springer, 2016. 250 p.

Correlation Coefficients. Available at: https://www.andrews.edu/~calkins/math/edrm611/edrm05.htm (accessed 20.03.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-06

Як цитувати

Копп, А., Орловський, Д., & Лютенко, І. (2022). ПРОГРАМНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ РОБОТИ З БАЗОЮ ДАНИХ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТА АНАЛІЗУ ЇХ СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, (1 (7), 61–65. https://doi.org/10.20998/2079-0023.2022.01.10

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ