СИНТЕЗ ФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІТ-КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ ЕТАЛОННОЇ МОДЕЛІ SPICE

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0023.2022.02.13

Ключові слова:

програмна система, процес розробки програмного забезпечення, модель зрілості, бальна шкала, теорія корисності, дискретна модель зрілості, експерти, аналітики

Анотація

У роботі виділено два типи складних систем: «реальні системи» і «віртуальні системи». Перші є об’єктом дослідження комп’ютерних наук, а другі – інженерії програмного забезпечення. До останніх відносяться програмні системи (ПС) і процес розробки програмного забезпечення (ПР ПЗ), який є об’єктом наукового дослідження роботи. ПР ПЗ відноситься до цілеспрямованих систем. В таких системах на основі поставлених цілей виникає задача синтезу їх структури (окремі елементи і відношення між ними), яка спрямована на досягнення поставлених цілей, пов’язаних з якістю ПР ПЗ. Вважається, що успіх розробки ПС безпосередньо залежить від якості ПР ПЗ. У роботі розглядається проблема оцінки і покращення ПР ПЗ на основі двох моделей зрілості: СММІ, SPICE. Для обох моделей використовується бальна шкала першого типу, коли оцінка проводиться за об’єктивними критеріями, так що індивідуальні оцінки є деякими флуктуаціями реальних значень. При цьому є загальноприйнятні еталони, що відповідають градаціям бальної шкали. Основна складова моделі СММІ – фокусна область, яка характеризується «рівнем можливості» в бальній шкалі від 0 до 3. Основна складова моделі SPICE – процес, який характеризується «рівнем можливості» в бальній шкалі від 1 до 5. Для дискретного варіанта моделі СММІ використовується поняття «рівень зрілості», завдяки якому проводиться оцінка якості ПР ПЗ всієї ІТ-організації. Проведено формалізацію моделі і реалізовані статична та динамічна моделі планування розвитку ПР ПЗ ІТ-організації, які інтегровані в єдину технологію «ковзаного» планування. Одним з основних недоліків дискретного варіанта моделі СММІ є те, що він не враховує особливості діяльності ІТ-організації. З іншої сторони, модель SPICE не дозволяє проводити оцінку всього ПР ПЗ ІТ-організації. Тому було запропоновано синтез дискретної моделі зрілості на основі еталонної моделі SPICE. Основна її ціль – мінімізувати основні вади моделі СММІ. З цією метою було запропоновано використання теорії корисності. Сформована ієрархічна структура критеріїв, на основі яких проводиться синтез функції корисності. Попередньо на рівні окремого процесу формалізована модель SPICE і на цій основі визначена структура функції корисності. З огляду на фундаментальні властивості систем представлено тренд її зміни від використаних ресурсів. Далі експерти зіставляють характеристики процесів моделі SPICE і ІТ-компанії з погляду важливості процесів для зростання рівня зрілості ПР ПЗ. Ця інформація від експертів надається аналітикам, які розташовують процеси у чергу залежно від важливості з погляду функції корисності.

Біографії авторів

Михайло Годлевський, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», директор інституту комп’ютерних наук і інформаційних технологій; м. Харків, Україна

Дмитро Малець, Technorely Inc.

Technorely Inc., головний виконуючий директор

Посилання

Madachy R. J. Software process dynamics. Hoboken, NJ, IEEE Press, Wiley Interscience, 2008. 601 p.

Li T. An Approach to Modelling Software Evolution Processes. Berlin–Heidelberg, Springer, 2008. 213 p.

Chrissis M. B., Konrad M., Shrum S. CMMI: Guidelines for Process Integration and Product Improvement. Addison–Wesley, 2003. 688 p.

Ahern D. M., Clouse A., Turner R. CMMI Distilled: A Practical Introduction to Integrated Process Improvement. Addison–Wesley, 2008. 288 p.

Otsenka i attestatsiya zrelosti protsessov sozdaniya i soprovozhdeniya programmnyih sredstv i informatsionnyih sistem (ISO/IEC TR 15504-СММ). [Assessment and certification of the maturity of the processes of creating and maintaining software tools and information systems (ISO/IEC TR 15504-СММ)]. Moscow, Kniga i biznes Publ., 2001. 348 p.

Godlevskyi M. D., Goncharenko T. Ye., Burlakov H. O., Malets D. K. Shlyakhy pidvyshchennya yakosti protsesu rozrobky prohramnoho zabezpechennya na osnovi modeley zrilosti [Ways to improve the quality of the software development process based on maturity models]. Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu "KhPI". Seriya: Systemnyy analiz, upravlinnya ta informatsiyni tekhnolohiyi [Bulletin of NTU "KhPI". Series: System analysis, control and information technology]. Kharkov, NTU "KhPI" Publ., 2019. no. 2. pp. 63–69.

Godlevskyi M. D., Shekhovtsov V. A., Brahynskyy Y. L. Pryntsypy modelyrovanyya otsenky y upravlenyya kachestvom protsessa razrabotky prohrammnoho obespechenyya [Principles of modeling evaluation and quality management of the software development process]. Vostochno-Evropeyskyy zhurnal peredovykh tekhnolohyy [Eastern-European Journal of Enterprise Technologies]. Khar'kov, 2012, no. 5/3 (59), pp. 45–49.

Godlevskyi M. D., Brahynskyy Y. L. Dynamycheskaya model' y alhorytm upravlenyya kachestvom protsessa razrabotky prohrammnыkh system na osnove modely zrelosty [Dynamic model and algorithm for quality management of the software systems development process based on the maturity model]. Problemy ynformatsyonnykh tekhnolohyy [Information Technology Issues]. Kherson, OLDY-Plyus Publ., 2012, pp. 6–13.

Godlevskyi M. D., Goloskokova A. A. Sintez staticheskykh modelei planirovaniya uluchsheniya kachestva protsessa razrabotky prohrammnoho obespechenyya [Synthesis of static planning models for improving the quality of the software development process]. Vostochno-Evropeyskyy zhurnal peredovykh tekhnolohyy [EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies]. Kharkiv, Technology Tsentr Publ., 2015, no. 3/2 (75), pp. 23–29.

Godlevskyi M. D., Goloskokova A. A., Chipizhenko A. A.Mediumterm planning information technology for quality improvement of the software development process based on the CMMI model. Visnyk NTU "KhPI": zb. nauk. pr. Seriya: Sy’stemny’j analiz, upravlinnya ta informacijni texnologiyi. [Bulletin of NTU "KhPI". Series: System analysis, control and information technology]. Kharkiv, NTU "KhPI" Publ., 2017, no. 51 (1272), pp. 32–37.

Godlevskyi M. D., Goloskokova A. A., Bielous O. S. Information technology of a static model solving for quality improvement of the software development process based on the CMMI model. Visnyk NTU "KhPI": zb. nauk. pr. Seriya: Sy’stemny’j analiz, upravlinnya ta informacijni texnologiyi. [Bulletin of NTU "KhPI". Series: System analysis, control and information technology]. Kharkiv, NTU "KhPI" Publ., 2017, no. 55 (1276), pp. 26–30.

Godlevskyi M. D., Goloskokova A. A., Burlakov G. O. Dinamichna model planuvannya rozvitku pidmnozhini protsesiv etalonnoyi modeli zrilosti SPICE [A dynamic model for development planning of process subsets for the SPICE reference maturity model]. Visnyk NTU "KhPI": zb. nauk. pr. Seriya: Sy’stemny’j analiz, upravlinnya ta informacijni texnologiyi. [Bulletin of NTU "KhPI". Series: System analysis, control and information technology]. Kharkiv, NTU "KhPI" Publ., 2020, no. 2 (4), pp. 10–16.

Fishbern P. Teorija poleznosti prinjatija reshenij [Decision utility theory]. Moscow, Nauka Publ., 1978. 352 p.

Sarkisjan S. A., Ahudnov V. M., Minaev Je. S. Bol'shie tehnicheskie sistemy. Analiz i prognoz razvitija [Large technical systems. Analysis and development forecast]. Moscow, Nauka Publ., 1977. 350 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13

Як цитувати

Годлевський, М., & Малець, Д. (2023). СИНТЕЗ ФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІТ-КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ ЕТАЛОННОЇ МОДЕЛІ SPICE. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, (2 (8), 81–86. https://doi.org/10.20998/2079-0023.2022.02.13

Номер

Розділ

МАТЕМАТИЧНЕ І КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ