ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ МЕТОДА ПОСЛІДОВНОГО АНАЛІЗУ ВАРІАНТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0023.2022.02.15

Ключові слова:

процесний підхід, програмне забезпечення, процес розробки програмного забезпечення, модель життєвого циклу, інженерія якості, модель зрілості, метод послідовного аналізу варіантів

Анотація

Зазначено, що процесний підхід є засобом наукового дослідження і практичної зміни навколишнього світу, який дозволяє представляти та реалізовувати виробничі системи у вигляді множини процесів. У роботі розглядаються особливості використання такого підходу до дослідження людської діяльності, пов’язаної з розробкою програмного забезпечення (ПЗ). Представлено перелік науковців, які звернули увагу на необхідність реалізації процесного підходу до розробки ПЗ і на цій основі було введено поняття процесу розробки ПЗ (ПР ПЗ). Визначено поняття моделі життєвого циклу (МЖЦ). Підкреслено, що найбільш відомими наборами МЖЦ є моделі зрілості СММІ та SPICE. Під покращенням ПР ПЗ у роботі розуміється множина дій, спрямованих на поліпшення його характеристик шляхом виконання деякого набору заходів, які базуються на інженерії якості, у тому числі на TQM. Підкреслено, що моделі зрілості відносяться до однієї з двох головних категорій: безперервні (continuous) і дискретні (staged). Модель СММІ реалізується на основі двох підходів, а модель SPICE тільки на основі безперервного підходу. На теперішній час модель СММІ формалізовано, що дозволило планувати розвиток ПР ПЗ або його окремих процесів в умовах обмежених ресурсів. З погляду еталонної моделі SPICE представлена формалізація її структури у вигляді наступної ієрархії: множина груп процесів; множина категорій; множина процесів; множина практик. На основі наведеної структури проведена формалізація оцінки рівня можливості окремого процесу моделі SPICE. Розроблена модель стала основою для розробки оптимізаційної задачі планування розвитку підмножини процесів моделі зрілості SPICE. З метою аналізу цієї задачі і розробки алгоритму її реалізації в роботі вона представлена у скороченому вигляді. Її цільова функція є адитивною і визначає інтегральний показник збільшення рівня можливості підмножини процесів на всьому плановому періоді. Модель має ресурсне обмеження, яке характеризується тим, що ресурси, які не використано на заданому підперіоді, можуть бути реалізовані на наступних підперіодах планування. Показано, що для оптимізації такої моделі найбільш придатним є метод послідовного аналізу варіантів, який може бути реалізованим на основі різних алгоритмів. У роботі використано алгоритм «Київський віник», який є багатокроковим процесом, на кожному підперіоді планування якого реалізується «відмітання» деякої множини неконкурентоспроможних варіантів.

Біографії авторів

Михайло Годлевський, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», директор інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій; м. Харків, Україна

Георгій Бурлаков, «SheerChain» OÜ

«SheerChain» OÜ, головний виконуючий директор

Посилання

Goodman F. A. Defining and deploying software processes. Auerbach Publ., 2006. 221 p.

Madachy R. J. Software process dynamics. Hoboken, NJ: IEEE Press, Wiley Interscience, 2008. 601 p.

Li T. An Approach to Modelling Software Evolution Processes. Berlin-Heidelberg: Springer, 2008. 213 p.

Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming / P. Abrahamsson, R. Baskerville, K. Conboy, et al. (eds.). BerlinHeidelberg: Springer, 2008. 258 p.

Andon F. I., Koval G. I., Korotun T. M. Osnovyi inzhenerii kachestva programmnyih sistem [Fundamentals of Software Systems Quality Engineering]. Kyiv, Akademperiodika, 2007. 672 p.

Humphrey W. S. Managing the software process. Boston, MA, Addison-Wesley, 1989. 512 p.

Software Engineering — Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), ISO/IEC TR 19759:2005. ISO, 2005. 173 p.

Lavrischeva K. M. Programna Inzheneriya [Software Engineering]. Kyiv, Akademperiodika, 2008. 319 p.

Scacchi W., Marciniak J. Process models in software engineeringi. Encyclopedia of Software Engineering. New York: John Wiley & Sons, 2002, pp. 993–1005.

Otsenka i attestatsiya zrelosti protsessov sozdaniya i soprovozhdeniya programmnyih sredstv i informatsionnyih sistem (ISO/IEC TR 15504-СММ) [Assessment and certification of the maturity of the processes of creating and maintaining software tools and information systems (ISO/IEC TR 15504-СММ)]. Moscow, Book and business, 2001. 348 p.

Persse J. R. Process Improvement Essentials. O'Reilly, 2006. 352 p.

Poulin L. A. Reducing risk with software process improvement. Auerbach Pubs, 2005. 288 p.

Godlevskyi M. D., Goloskokova A. A., Chipizhenko A. A.Mediumterm planning information technology for quality improvement of the software development process based on the CMMI model. Visnyk NTU "KhPI": zb. nauk. pr. Seriya: Sy’stemny’j analiz, upravlinnya ta informacijni texnologiyi. [Bulletin of NTU "KhPI". Series: System analysis, control and information technology]. Kharkiv, NTU "KhPI" Publ., 2017, no. 51 (1272), pp. 32–37.

Godlevskyi M. D., Goloskokova A. A., Bielous O. S. Information technology of a static model solving for quality improvement of the software development process based on the CMMI model. Visnyk NTU "KhPI": zb. nauk. pr. Seriya: Sy’stemny’j analiz, upravlinnya ta informacijni texnologiyi. [Bulletin of NTU "KhPI". Series: System analysis, control and information technology]. Kharkiv, NTU "KhPI" Publ., 2017, no. 55 (1276), pp. 26–30.

Godlevskyi M. D., Goloskokova A. A., Burlakov G. O. Dinamichna model planuvannya rozvitku pidmnozhini protsesiv etalonnoyi modeli zrilosti SPICE [A dynamic model for development planning of process subsets for the SPICE reference maturity model]. Visnyk NTU "KhPI": zb. nauk. pr. Seriya: Sy’stemny’j analiz, upravlinnya ta informacijni texnologiyi. [Bulletin of NTU "KhPI". Series: System analysis, control and information technology]. Kharkiv, NTU "KhPI" Publ., 2020, no. 2 (4), pp. 10–16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13

Як цитувати

Годлевський, М., & Бурлаков, Г. (2023). ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ МЕТОДА ПОСЛІДОВНОГО АНАЛІЗУ ВАРІАНТІВ. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, (2 (8), 94–99. https://doi.org/10.20998/2079-0023.2022.02.15

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ