МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ УЗГОДЖЕНОГО ПЛАНУВАННЯ

Автор(и)

  • Олександр Павлов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-6524-6410
  • Микита Кисельов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0009-0005-3686-3419

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0023.2023.02.01

Ключові слова:

узгоджене управління, активна система, багатоцільове лінійне програмування, теорія ПДС-алгоритмів, комбінаторна оптимізація, компромісний критерій

Анотація

Сучасні процеси глобалізації, економічної конкуренції потребують суттєвого підвищення вимог до професійного рівня менеджерів вищої ланки, що керують діяльністю міжнародних корпорацій, регіональних економік, галузевих міністерств тощо. Їх ефективна діяльність неможлива без використання основних наукових доробок та відповідного програмного забезпечення, що реалізують основний якісний закон управління складними організаційно-виробничими системами – закон узгодженого управління (планування), коли управлінські рішення на верхньому рівні враховують інтереси, що можуть не збігатися, або бути навіть антагоністичними у організаційно-виробничих підсистемах, зв’язаних певною структурою взаємних відносин в межах єдиної організаційно-виробничої складної системи. В даній роботі розглядається дворівнева організаційно-виробнича система, яка в термінах загально відомої теорії активних систем задається як “центр прийняття рішень → елементи (організаційно-виробничої підсистеми)”. Формальні моделі елементів розглядаються двох класів – лінійні неперервні та дискретні – агреговані моделі виробництва, що належать до одного класу NP-складних одноетапних задач календарного планування. Для обох типів моделей елементів приводяться компромісні критерії і відповідні їм методи побудови компромісних рішень, що основані на результатах проф. Павлова О. А. для багатоцільового лінійного програмування, як наслідок його теоретичних досліджень для задач дискретної оптимізації в умовах невизначеності, та створеної їм та його учнями теорії ПДС-алгоритмів, тобто алгоритмів, що містять поліноміальні підалгоритми побудови допустимих розв’язків, що задовольняють теоретично обґрунтованим достатнім ознакам оптимальності. В цій роботі використовується ПДС-алгоритм для NP-складної задачі теорії розкладів – “Мінімізація зваженого сумарного моменту завершення виконання робіт на одному пристрої з обмеженням на послідовність виконання робіт, заданим орієнтованим ациклічним графом”.

Біографії авторів

Олександр Павлов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна, професор кафедри інформатики та програмної інженерії

Микита Кисельов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Посилання

Hu Y., Guan Y., Han J., Wen J. Joint optimization of production planning and capacity adjustment for assembly system. Procedia CIRP. 2017, vol. 62, pp. 193–198. DOI: 10.1016/j.procir.2016.06.029

Dhungana D., Haselböck A., Meixner S., Schall D., Schmid J., Trabesinger S., Wallner S. Multi-factory production planning using edge computing and IIoT platforms. Journal of Systems and Software. 2021, vol. 182, no. 111083. DOI: 10.1016/j.jss.2021.111083

Burkov V. N., Tsyganov V. V. Stochastic mechanisms of the active systems functioning. IFAC Proceedings Volumes. 1986, vol. 19, iss. 5, pp. 323–327. DOI: 10.1016/s1474-6670(17)59817-1

Burkov V. N. Active systems theory and organizational mechanisms design. IFAC Proceedings Volumes. 1989, vol. 22, iss. 10, pp. 17–22. DOI: 10.1016/s1474-6670(17)53140-7

Avdeev V. P., Burkov V. N., Enaleev A. K., Kiseliova T. V. Adaptive identification in multichannel active systems. IFAC Proceedings Volumes. 1989, vol. 22, iss. 16, pp. 337–339. DOI: 10.1016/s1474-6670(17)53035-9

Burkov V. N., Enaleev A. K. Stimulation and decision-making in the active system theory: Review of problems and new results. Mathematical Social Sciences. 1994, vol. 27, iss. 3, pp. 271–291. DOI: 10.1016/0165-4896(93)00739-h

Arslanov M. Z. Multiobjective Optimisation and binary relations in active system theory. IFAC Proceedings Volumes. 1999, vol. 32, iss. 2, pp. 6282–6285. DOI: 10.1016/s1474-6670(17)57072-x

Arslanov M. Z. Scalarization of the problem of constructing a set of Slater-optimal solutions. Avtomatika i Telemekhanika. 1997, iss. 8, pp. 138–144.

Sagyngaliev K. S., Pachin S. T., Sanbayev Kh. Kh. Optimization of coordinated control of active systems. Proceedings of the IEEE International Workshop on Intelligent Motion Control. 1990, vol. 2, no. 687436, pp. 867–869. DOI: 10.1109/IMC.1990.687436

Zgurovsky M. Z., Pavlov A. A. Algorithms and software of the four-level model of planning and decision making. Studies in Systems, Decision and Control. 2019, vol. 173, pp. 407–518. DOI: 10.1007/978-3-319-98977-8_9

Pavlov A. A. Models and algorithms of multipurpose linear programming. Journal of Automation and Information Sciences. 2020, vol. 52, iss. 11, pp. 48–59. DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v52.i11.40

Pavlov A. A. Optimization for one class of combinatorial problems under uncertainty. Adaptyvni systemy avtomatychnoho upravlinnya: mizhvidomchyy nauk.-tekhn. zbirnyk, 2019. Том 1, № 34, С. 81–89. DOI: 10.20535/1560-8956.1.2019.178233

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19

Як цитувати

Павлов, О., & Кисельов, М. (2023). МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ УЗГОДЖЕНОГО ПЛАНУВАННЯ. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, (2 (10), 3–8. https://doi.org/10.20998/2079-0023.2023.02.01

Номер

Розділ

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ