АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ПЕРСПЕКТИВА БІЗНЕС-АНАЛІЗУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0023.2023.02.02

Ключові слова:

якість програмного забезпечення, бізнес-аналіз, вимоги, якість під час використання, внутрішня якість, міжнародні стандарти

Анотація

Якість програмного забезпечення є критичним аспектом розробки програмного забезпечення, який суттєво впливає на продуктивність бізнесу та задоволення клієнтів. Однак визначення якості програмного забезпечення може бути складним завданням, оскільки різні джерела надають різні визначення та погляди. У статті представлено огляд літератури з якості програмного забезпечення, підтверджуючи тривалу дискусію протягом років щодо визначення якості програмного забезпечення та методів його оцінки. Серед різних ідей про якість програмного забезпечення в статті виокремлено ключові концепції, які є важливими для розуміння поняття якості програмного забезпечення: відповідність вимогам, задоволення користувачів, функції програмного забезпечення та виявлення дефектів. В статті розглядаються міжнародні стандарти, такі як ISO/IEC 25010:2011 та ISO/IEC 5055:2021, в яких представлено терміни "Якість під час використання" та "Структурна якість". Розкриваючи трійковий погляд, який пояснюється в міжнародних стандартах - внутрішня якість, зовнішня якість та якість використання – в статті підкреслено тонку взаємодію між суб'єктивністю та об'єктивністю. Суб'єктивний вимір, визначений сприйняттям користувачів та факторами контексту, порівнюється з більш об'єктивними критеріями, такими як відповідність вимогам та відсутність дефектів. Стандарти надають слушний погляд, але людський аспект, такий як почуття користувача та конкретні фактори контексту, роблять надання універсального визначення поняття якості програмного забезпечення складним завданням.

Наголошується на надважливій ролі бізнес-аналізу та інженерії вимог у забезпеченні якості програмного забезпечення. Бізнес-вимоги, потреби зацікавлених сторін та якість функціональних та нефункціональних вимог виокремлюються як невід'ємні компоненти. В статі аргументовано, що якість програмного забезпечення тісно пов'язана з якістю його вимог, представляючи подвійну перспективу: відповідність критеріям якості та відповідність очікуванням зацікавлених сторін і цілям бізнесу. Отже, ефективна оцінка якості програмного забезпечення ґрунтується на фундаментальному розумінні нюансів контексту, потреб користувачів та умов експлуатації, все це визначається в процесі бізнес-аналізу.

Біографії авторів

Денис Гобов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат технічних наук (Ph.D), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доцент кафедри інформатики та програмної інженерії факультету інформатики та обчислювальної техніки, м. Київ, Україна

Олександра Зуєва, CS ltd

кандидат економічних наук (Ph.D), аналітик-консультант CS ltd, м. Харків, Україна

Посилання

Cvjetkovic M., Vasiljević M., Cvjetković M., Josimović M. Impact of quality on improvement of business performance and customer satisfaction. Journal of Engineering Management and Competitiveness. 2021, no. 11. рp. 20–28. DOI: 10.5937/jemc2101020C.

Krasner H. The Cost of Poor Software Quality in the US: A 2020 Report. Consortium for Information and Software Quality. 2021. Available at: https://www.it-cisq.org/the-cost-of-poor-software-quality-in-the-us-a-2020-report (accessed: 20.10.2023).

Kokol P. Software Quality: How Much Does It Matter? Electronics. 2022, no. 11(16), 2485. DOI: 10.3390/electronics11162485.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017. Systems and Software Engineering - Software Life Cycle Processes. ISO/IEC/IEEE International Standard. 2017, 145 p.

April A., Laporte C. Y. An Overview of Software Quality Concepts and Management Issues. Measuring Information Systems Delivery Quality. 2006, pp. 28-54. Available at: https://doi.org/10.4018/978-1-59140-857-4.ch002 (accessed: 25.10.2023).

Nyári N., Kerti A. Review of Software Quality Related ISO Standards. Safety and Security Sciences Review. 2021, vol. 3, no. 2, pp. 61–72.

Alebeisat F., Alhalhouli Z., Alshabatat T., Alrawashdeh T. I. Review of Literature on Software Quality. World of Computer Science and Information Technology Journal (WCSIT). 2018, vol. 8, no. 5, рр. 32–42.

Ndukwe I. G., Licorish S. A., Tahir A., MacDonell S. G. How have views on Software Quality differed over time? Research and practice viewpoints. Journal of Systems and Software. 2023, vol. 195. DOI: 10.1016/j.jss.2022.111524.

Karl Wiegers. Software Development Pearls. Lessons from Fifty Years of Software Experience. Addison-Wesley Professional, 2021. 330 p.

Quality Glossary. American Society for Quality. Available at: https://asq.org/quality-resources/quality-glossary (accessed: 25.10.2023).

Joseph M. Juran; Joseph A. De Feo. Juran's Quality Handbook: The Complete Guide to Performance Excellence, Sixth Edition. McGraw-Hill, 2010. 1113 p.

Hussain S., Farid S., Mumtaz I. Is Customer Satisfaction Enough for Software Quality? International Journal of Computer Science and Software Engineering (IJCSSE). 2019, vol. 8, no. 2, pp. 40–47.

Petrasch R. The definition of software quality: a practical approach. Proceedings of the 10th International Symposium on Software Reliability Engineering. 1999, pp. 33–34.

Tian J. Software Quality Engineering: Testing, Quality Assurance, and Quantifiable Improvement. IEEE. 2005, 412 p. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/0471722324 (accessed: 28.10.2023).

Nuseibeh B., Easterbrook S .M. Fundamentals of Requirements Engineering. Pearson Education Limited, 2007. 496 p.

Hossain A., Dr. Md. Kashem A., Sultana S. Enhancing Software Quality Using Agile Techniques. IOSR Journal of Computer Engineering. 2013, vol. 10, no. 2, pp. 87–93.

Suman, Wadhwa M. A comparative study of software quality models. International Journal of Computer Science and Information Technologies. 2014, vol. 5(4), pp. 5634–5638.

ANSI/ASQC A3. Quality systems terminology. American National Standards Institute. Milwaukee, Wisconsin. 1978, 17 p.

IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology. ANSI/IEEE Std. 729-1983. 1983, 38 p. DOI: 10.1109/IEEESTD.1983.7435207. Available at: https://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=7435205 (accessed: 28.10.2023).

IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology. IEEE Std 610.12-1990. 1990, 83 p. DOI: 10.1109/IEEESTD.1990.101064. Available at: https://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=2238 (accessed: 28.10.2023).

ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models. 2011. Available at: https://www.iso.org/standard/35733.html (accessed: 01.11.2023).

ISO 9000:2015. Quality management systems – Fundamentals and vocabulary. 2015. Available at: https://www.iso.org/standard/45481.html (accessed: 01.11.2023).

ISO/IEC 5055:2021. Information technology – Software measurement – Software quality measurement – Automated source code quality measures. Available at: https://www.iso.org/standard/80623.html (accessed: 01.11.2023).

Gobov D., Yanchuk, V. Network Analysis Application to Analyze the Activities and Artifacts in the Core Business Analysis Cycle. Proceedings of the 2nd International Informatics and Software Engineering Conference (IISEC). 2021, pp. 1-6. DOI: 10.1109/IISEC54230.2021.9672373.

A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge. International Institute of Business Analysis, 2015. 512 p.

The PMI guide to business analysis. Project Management Institute, 2017. 444 p.

Norbert, N., András, K. Review of software quality related ISO standards. Safety and Security Sciences Review. 2021, no. 3(2), pp. 61–72.

Gobov D., Titlova O. Towards identifying challenges in business analysis on IT projects–a practical study. Radioelectronic and Computer Systems. 2023, no.2, pp. 193-206. DOI: 10.32620/reks.2023.2.16

Gobov D., Zuieva O. Identifying the dependencies between IT project context and business analysis document content. Innovative technologies and scientific solutions for industries. 2023, no. 2(24), pp. 39–53. DOI: 10.30837/itssi.2023.24.039.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19

Як цитувати

Гобов, Д., & Зуєва, О. (2023). АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ПЕРСПЕКТИВА БІЗНЕС-АНАЛІЗУ. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, (2 (10), 9–14. https://doi.org/10.20998/2079-0023.2023.02.02

Номер

Розділ

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ