ВИБІР БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМИ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОБМІНУ МОДЕЛЯМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

  • Андрій Копп Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0002-3189-5623
  • Дмитро Орловський Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0002-8261-2988
  • Олексій Ольховий Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0009-0004-6409-2706

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0023.2023.02.06

Ключові слова:

вибір блокчейн-платформи, розробка програмного забезпечення, децентралізований обмін моделями бізнес-процесів

Анотація

Сучасні організації, які практикують концепцію процесного управління Business Process Management (BPM), як правило, мають справу з наборами сотень або навіть тисяч моделей бізнес-процесів. Моделювання бізнес-процесів – це ключова технологія у всій методології BPM. Відповідно до життєвого циклу управління бізнес-процесами, моделі бізнес-процесів використовуються для візуального представлення поточної організаційної діяльності, яка потребує удосконалення, за допомогою різних графічних нотацій. Ці графічні моделі бізнес-процесів можуть в подальшому використовуватись для аналізу поточної діяльності підприємства для визначення можливих недоліків або «слабких місць», що знижують продуктивність компанії. За допомогою моделей бізнес-процесів організації можуть вносити зміни до «віртуальних двійників» організаційних процесів, здійснювати імітаційне моделювання та примати рішення щодо вдосконалення бізнес-процесів. Таким чином, моделі бізнес-процесів є найбільш цінними організаційними активами, оскільки вони передають знання про поточну діяльність та можуть містити найкращі організаційні або галузеві практики. Наявність централізованої бази даних моделей бізнес-процесів може стати корисним для всієї організації – розповсюдження та накопичення знань стане значно ефективнішим. Проте, централізовані репозиторії моделей бізнес-процесів не дуже ефективні для міжорганізаційного обміну знаннями. Крім того, на більшість моделей бізнес-процесів було витрачено сотні людино-годин і вони не можуть бути розповсюджені серед конкурентів на безкоштовній основі. Обмін моделями бізнес-процесів має базуватись на вже відомих механізмах управління цінними цифровими активами. Наразі технології розподіленого реєстру (DLT – Distributed Ledger Technologies), особливо блокчейн, стали неймовірно популярними. Таким чином, пропонується застосувати принципи технології блокчейн та криптовалютної сфери для розробки програмного забезпечення для децентралізованого обміну (DEX – Decentralized Exchange) моделями бізнес-процесів У цьому дослідженні розглядається вибір DLT-платформи та розробка програмного забезпечення для децентралізованого обміну моделями бізнес-процесів з використанням технологій токенізації активів та смарт-контрактів.

Біографії авторів

Андрій Копп, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доктор філософії (PhD), доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління, м. Харків, Україна

Дмитро Орловський, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук (PhD), доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління, м. Харків, Україна

Олексій Ольховий, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», старший викладач кафедри інформаційних систем та технологій, м. Харків, Україна

Посилання

Cornel A. et al. A Smart Contract-based BPMN Choreography Execution for Management of Construction Processes. Available at: http://dx.doi.org/10.22260/ISARC2021/0118 (accessed 20.11.2023).

Lòpez-Pintado O. et al. Caterpillar: a business process execution engine on the Ethereum blockchain. Available at: https://arxiv.org/abs/1808.03517 (accessed 20.10.2023).

Di Ciccio C. et al. Blockchain support for collaborative business processes. Available at: https://doi.org/10.1007/s00287-019-01178-x (accessed 20.10.2023).

Mahgoub S. A novel framework for blockchain enabled business process. Available at: https://www.iraseat.com/wp-content/Data/JIC/V001_I01_A01_JIC-20-003.pdf (accessed 21.10.2023).

Tran A. B., Lu Q., Weber I. Lorikeet: A Model-Driven Engineering Tool for Blockchain-Based Business Process Execution and Asset Management. Available at: https://ceur-ws.org/Vol-2196/BPM_2018_paper_12.pdf (accessed 21.10.2023).

Distributed ledger technology (DLT). Available at: https://www.techtarget.com/searchcio/definition/distributed-ledger (accessed 25.10.2023).

Blockchain & Distributed Ledger Technology (DLT). Available at: https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/blockchain-dlt (accessed 28.10.2023).

The Value of a Formal Business Process Repository. Available at: https://www.bpminstitute.org/resources/articles/value-formal-business-process-repository (accessed 07.11.2023).

What Is the Best Practice Model for BPM Programs? Available at: https://www.apqc.org/blog/what-best-practice-model-bpm-programs (accessed 12.11.2023).

What Is Tokenization in Blockchain? Available at: https://www.gemini.com/cryptopedia/what-is-tokenization-definition-crypto-token (accessed 17.11.2023).

Non-fungible tokens (NFT). Available at: https://ethereum.org/en/nft/ (accessed 17.11.2023).

How to choose the best blockchain for NFT marketplace development? Available at: https://www.ulam.io/blog/how-to-choose-the-best-blockchain-for-nft-marketplace-development/ (accessed 24.11.2023).

Ethereum: The Digital Finance Stack. Available at: https://medium.com/pov-crypto/ethereum-the-digital-finance-stack-4ba988c6c14b (accessed 25.12.2023).

What is Binance Smart Chain? Investment opportunities and ways to make money with BSC. Available at: https://coinlive.me/what-is-binance-smart-chain-investment-opportunities-and-ways-to-make-money-with-bsc-4463.html (accessed 25.10.2023).

Cardano Ecosystem. Available at: https://adavault.com/index.php/2021/03/26/cardano-ecosystem/ (accessed 25.10.2023).

Tezos Ecosystem Map v2. Available at: https://imgur.com/zj4NyZh (accessed 25.10.2023).

Which Blockchain to Choose for Your NFT Project? Available at: https://pixelplex.io/blog/top-ten-blockchains-for-nft-development/ (accessed 25.10.2023).

ten Have H. Maximin Principle. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-030-54161-3_345 (accessed 29.11.2023).

Xml2js. Available at: https://www.npmjs.com/package/xml2js (accessed 29.11.2023).

Bootstrap. Available at: https://getbootstrap.com/ (accessed 29.11.2023).

Axios Docs. Available at: https://axios-http.com/docs/intro (accessed 29.11.2023).

React. Available at: https://react.dev/ (accessed 29.11.2023).

Token Metadata Standard (Version 1.0). Available at: https://docs.metaplex.com/programs/token-metadata/changelog/v1.0 (accessed 29.11.2023).

How Much Does It Cost to Mint an NFT? Available at: https://www.ulam.io/blog/cost-of-minting-nfts-on-different-blockchains-and-how-to-reduce-them (accessed 29.11.2023).

Model Collection of the Business Process Management Academic Initiative. Available at: https://zenodo.org/record/3758705#.ZFTSlHZBxPY (accessed 30.11.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19

Як цитувати

Копп, А., Орловський, Д., & Ольховий, О. (2023). ВИБІР БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМИ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОБМІНУ МОДЕЛЯМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, (2 (10), 36–45. https://doi.org/10.20998/2079-0023.2023.02.06

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ