Критерии принятия решений при формировании кредитного портфеля

А. О. Маркарян

Анотація


Проведен системный анализ процесса банковского кредитования, предложена модель и структура системы управления кредитным портфелем. Для каждой из подсистем сформулированы задачи оптимизации, формализованные в виде критериев принятия решений.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Кірєєв О. І. Формування вартості кредитів у країнах з перехідною економікою та вплив на неї облікової ставки: Інформаційно-аналітичні матеріали / За редакцією О. І. Кірєєва і М. М. Шаповалової. – Київ: Центр наукових досліджень НБУ, 2004. – 86 с.

Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 № 2121– III [Електронний ресурс] / Веб-сайт Верховної Ради України – 2012. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121–14/page.

Модернізація України – наш стратегічний вибір: Щорічне послання Президента України до Верховної Ради України. – К., 2011. – 416 с.

Васюренко О. В. Банковские операции. / О. В. Васюренко. – К. : Знание, 2000. – 348 с.

Ханк Дж. Э. Бизнес–прогнозирование / Дж. Э. Ханк, Д. У. Уичерн, А. Дж. Райтс. – М. : Виль¬ямс, 2003. – 656 с.

Шарп У. Ф. Инвестиции / У. Ф. Шарп, Г. Дж. Александер, Дж. В. Бэйли. – М. : Инфра-М, 2001. – 1028 с.

Маркарян А. О. Задача оптимального управления кредито¬ванием / О. А. Криводубский, А. О. Маркарян // Вісник НТУ «ХПІ». – 2004. – № 36. – С. 242–246.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.