Оптимізація обчислень в інтегральному методі найменших квадратів наближення функцій однієї та двох змінних

Автор(и)

  • Л. С. Лобанова
  • В. О. Пасічник
  • О. О. Черняк

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Анотація

Пропонується метод, що дозволяє оптимізувати обчислення в інтегральному методі найменших квадратів і базується на апроксимації функцій однієї та двох змінних B‑сплайнами першого степеня. Отримані явні формули для подвійних інтегралів від добутку функцій, які є сумами B – сплайнів з різними носіями.

Біографії авторів

Л. С. Лобанова

канд. фіз.-мат. наук, доц. каф. прикладної математики УІПА

В. О. Пасічник

канд. техн. наук

О. О. Черняк

аспірант

Посилання

Крылов В. И., Канторович Л. В. Приближенные методы высшего анализа. – М.: Физматгиз, 1962.– 708 с.

Лоусон Ч., Хенсон Р. Численное решение задач метода наименьших квадратов / Пер. с англ. Х. Д. Икрамова. – М.: Наука. Физматгиз, 1986. – 232 с.

Михлин С. Г. Вариационные методы в математической физике. – М.: Наука, 1970. – 512 с.

Литвин О. М., Пасічник В. О. Оптимізація горизонтальних перерізів математичної моделі поверхні манекена з використанням інтерлінації функцій. // Доповіді НАН України. – 2004. - №2.– С. 66–71.

Литвин О. М., Пасічник В. О. Оптимізація числа вертикальних перерізів поверхні манекена та їх розміщення при математичному моделюванні. // Доповіді НАН України. – 2005. - №6.– С. 63–68.

Литвин О. Н., Пасечник В. А. Оптимизация математической модели поверхности трехмерного тела. // Кібернетика и системный анализ. – 2006. - №1.– С. 103–112.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ