Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Статті, що подаються для розгляду до редколегії, повинні бути оформлені з використанням шаблону у відповідності з вимогами, сформульованими у цьому шаблоні, що відповідають вимогам загальних правил оформлення статей, що подаються для опублікування у Віснику НТУ «ХПІ».
  • Авторам рекомендується ознайомитися з прикладом оформлення статті (українською, російською та англійською мовами) та рекомендаціями щодо оформлення списків літератури.
  • Перед надсиланням статті до редакційної колегії для запобігання повернення статті у зв'язку з невідповідністю вимогам до оформлення рекомендується перевірити виконання вимог шаблону.

Керівництво для авторів

Шановні автори!

Для попереднього розгляду редакційною колегією Віснику НТУ «ХПІ», серія «Системний аналіз, управління та iнформацiйнi технології» необхідно подати:

  • заяву з підписами всіх авторів;
  • текст статті на аркушах формату А4 обсягом не менше 4 сторінок, включаючи 3 анотації, підписаний всіма авторами – 2 примірника;
  • електронну версію статті; файл іменується записаним латиницею прізвищем першого співавтора (з можливим номером статті, якщо їх декілька), після якого через пробіл указується кількість сторінок у статті (наприклад, “Kovalenko 6.doc”, “Vakulenko1 7.docx”, “Vakulenko2 7.docx”).

Після підтвердження прийняття статті до публікації, до редколегії надається:

  • рецензія на статтю (рецензування поданих для публікації матеріалів здійснюється вченими, які мають науковий ступінь та здійснюють дослідження за спеціальністю, що відповідає тематиці поданого для публікації матеріалу, і є авторами (співавторами) загальною кількістю не менше трьох публікацій у наукових виданнях, включених до категорії «А» та/або категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, та/або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus за відповідною спеціальністю, оприлюднених упродовж останніх п’яти років);
  • акт експертизи про можливість опублікування матеріалів у відкритому друку.

Рукопис статті та супровідні матеріали необхідно надіслати на електронну пошту mykola.bezmenov@khpi.edu.ua. У разі позитивного рішення редакційної колегії щодо опублікування статті, обов’язковим є надсилання оригіналів рукопису статті та супровідних матеріалів поштою за адресою: 61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій.

Вартість публікації є договірною та обчислюється у відповідності до обсягу статті та вартості одного примірника збірника, помноженої на загальний наклад. Приблизна вартість складає 50 грн за сторінку. Максимальна вартість публікації може складати приблизно 500-550 грн. Вартість уточнюється при здачі збірника в типографію. Плата за редакційну обробку не стягується.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.