DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0023.2018.44.06

МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ IТ ФІРМИ

Vasyl Lavrentiiovych Lysytskyi, Danylo Yuriiovych Orlenko

Анотація


Підвищення непередбачуваності, новизни і складності зовнішнього середовища сучасних підприємств ІТ індустрії призвели до необхідності створення таких механізмів управління, які були б здатні забезпечити прийняття скоординованих і ефективних рішень по адаптації підприємств до зовнішнього конкурентного середовищі і забезпечення їх виживання і успішного розвитку. Для адаптації до швидко змінюючихся умов середовища потрібне застосування управління, пов'язаного не стільки з визначенням стратегічної позиції (довгострокове і стратегічне планування), скільки зі своєчасною реакцією в реальному масштабі часу на швидкі і несподівані зміни. Формування адекватного управління змушує підприємства одночасно паралельно займатися уточненням стратегії і рішенням виниклих стратегічних задач, застосовувати науково обгрунтовані інформаційні технології управління. Створення таких технологій вимагає наявності адекватних моделей виробничої діяльності ІТ фірми. Пропонується комплекс взаємопов'язаних моделей формування стратегічного портфеля проектів ІТ фірми, діяльність якої спрямована на створення кінцевого числа ІТ проектів в умовах часових та ресурсних обмежень. При створенні комплексу моделей використані якісні і кількісні методи моделювання виробничої діяльності ІТ підприємства, що породили комплекс моделей експертної процедури і комплекс моделей оптимізаційної процедури. Експертна процедура забезпечує оцінку значущості ІТ проектів з використанням методу аналізу ієрархій. Комплекс моделей оптимізаційної процедури реалізує метод лінійного програмування, що дозволяє в середньостроковій перспективі визначити ефективну структуру стратегічного портфеля ІТ проектів, що забезпечує досягнення стратегічних цілей ІТ фірми. На основі побудованого комплексу моделей розроблено узагальнену алгоритмічну модель формування стратегічного портфеля ІТ проектів, яка може бути використана при створенні інформаційної технології стратегічного планування виробничої діяльності ІТ підприємства в умовах динамічного зовнішнього середовища.

Ключові слова


комплекс моделей; оптимізаційна процедура; експертна процедура; портфель IT проектів; підприємство; інформаційна технологія

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ansoff H. Igor. Strategic Management. New York, Wiley, 1979. 236 p. (Rus. ed.: Ansoff I. Strategicheskoye upravleniye.. SPb., Nauka Publ., 1991. 612 p.).

Lambin J.-J. Strategic Marketing Management. Blacklick, McGraw-Hill Companies, 1997. 467 p. (Rus. ed.: Lamben Zh.-Zh. Strategicheskiy marketing. SPb., Nauka Publ., 1996. 589 p.).

Petrov A. N., Demidova L. G., Burenina G. A Strategicheskiy menedzhment [Strategic Management] / ed. A. N. Petrov. SPb., 2007. 496 p.

Zaytsev L. G., Sokolova M. I. Strategicheskiy menedzhment [Strategic Management]. Moscow, Ekonomist, 2007. 416 p.

Mazaraki A. A., Bosovskaya M. V. Theoretical and Methodological Foundations of Formation of the Integration Strategy of Enterprises. Business Inform. Kharkiv, Kharkiv National University of Economics, 2013, no. 7, pp. 299–308.

Angel I. Making Strategic Planning Work in Local Government. Strategic Public Management Journal. 2015, vol. 1, no. 1, pp. 40–55.

Barbaric M. Loncar D. Energy Management Strategies for Combined Heat and Electric Power Micro-Grid. Thermal science. 2016, vol. 20, no. 4, pp. 1091–1103.

Todoran M. R. Using The Innovative Software Products In The Companies Management. Risk in Contemporary Economy. "Dunarea de Jos" University of Galati. 2015, vol. 2, no. 1, pp. 215–222.

Onyeocha C. E., Khoury J., Geraghty J. Robustness Analysis of Pull Strategies in Multi-Product Systems. Journal of Industrial Engineering and Management. 2015, vol. 8, no. 4, pp. 1125–1161.

Gray C. F., Larsen E. W. Project Management. The managerial process. New York, McGraw-Hill International Editions, 2000. 512 p. (Rus. ed.: Gray C. F., Larsen E. W. Upravleniye proyektami: Prakticheskoye rukovodstvo. Moscow, Delo i Servis, 2003. 528 p.).

Thomas L. Saaty Decision Making for Leaders: The Analytical Hierarchy Process for Decisions in a Complex World. Belmont, Wadsworth, 1982. 291 p. (Rus. ed.: Saaty T. Prinyatiye resheniy. Metod analiza iyerarkhii. Moscow, Radio i Svyaz Publ., 2007. 278 p.).

Lisitsky V. L., Avtomatizatsiya operatsionnykh issledovaniy na baze personal'nykh EVM [Automation of operational research on the basis of personal computers]. Kharkov, NTU "KhPI" Publ., 2006. 103 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ