ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДМНОЖИНИ ПРОЦЕСІВ ЕТАЛОННОЇ МОДЕЛІ ЗРІЛОСТІ SPICE

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0023.2020.02.02

Ключові слова:

процес розробки програмного забезпечення, життєвий цикл, структурно-параметричний синтез, рівень можливості процесу, адитивна цільова функція, ресурсне обмеження, динамічна модель

Анотація

Стисло розглянуто об'єкт дослідження – процес розробки програмного забезпечення (ПР ПЗ). Відзначено, що першими кроками удосконалення процесу життєвого циклу (ЖЦ) програмних систем є оцінка потужності (зрілості) процесів і на цій основі розробка плану програми їх вдосконалення. До основних підходів поліпшення ПР відносяться моделі зрілості CMMI і SPICE. Проведено аналіз наукових робіт, присвячених їх формалізації. Зазначено, що значні результати в цьому напрямку досягнуто по відношенню до моделі СММІ. При цьому вона не враховує особливості IT-компанії, такі як: розмір компанії; моделі ЖЦ ПР ПЗ, які використовуються; особливості предметної області проєктів; цілі керівників IT-компанії. Тому було запропоновано на базі моделі SPICE створити аналог моделі CMMI, але з урахуванням цих особливостей, який названо SPICE INT. Побудова такої моделі є задачею структурно-параметричного синтезу. Поставлена задача параметричного синтезу, один з елементів якої – планування розвитку підмножини процесів еталонної моделі SPICE. Проведена формалізація її основних понять і введено множини: груп процесів, категорій, процесів (підпроцесів), практик. На цій основі проведена формалізація оцінки рівня можливості окремої практики і на цій основі розроблено модель оцінки досягнутого рівня можливості процесу і ступеня досягнення більш високих рівнів. Синтезована функція витрат при переході підмножини процесів з (???? − 1)-го на ????-й підперіод планування. Розроблена адитивна цільова функція, яка визначає інтегральну корисність покращення якості підмножини процесів моделі SPICE на плановому періоді [1, ????] в результаті розвитку ПР ПЗ. На основі цільової функції і обмежень на ресурси сформована динамічна модель планування розвитку підмножини процесів. Відзначено, що один з підходів до її вирішення є алгоритм «Київський віник».

Біографії авторів

Mykhaylo Dmytrovych Godlevskyi, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

Doctor of Technical Sciences, Full Professor, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Head of Department of Software Engineering and Management Information
Technologies

Anna Oleksandrivna Goloskokova, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

Candidate of Technical Sciences (Ph.D.), National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Associate Professor of the "Software Engineering and Management Information Technologies" department

Heorhii Oleksandrovych Burlakov, «SheerChain» OÜ

«SheerChain» OÜ, Chief Executive Officer

Посилання

Koznov D. V. Vvedeny`e v programmnuyu y`nzhenery`yu: uchebnyj kurs [Introduction to software engineering: a training course]. SanktPeterburg: SPbGU Publ., 2009. 154 p.

Schlickman J. ISO 9001:2000 Quality Management System Design. Artech House, 2003. 406 p.

Mutafelija B. Process improvement with CMMI v1.2 and ISO standards. Auerbach Pubs, 2009. 406 p.

Chrissis M. B., Konrad M., Shrum S. CMMI: Guidelines for Process Integration and Product Improvement. Addison-Wesley, 2003. 688 p.

Pyzdek T., Keller P. A. The Six Sigma Handbook. 5-th Ed. New Yourk : McGraw-Hill Education, 2018. 20 p.

Hodlevskyy M. D., Shekhovtsov V. A., Brahynskyy Y. L. Pryntsypy modelyrovanyya otsenky y upravlenyya kachestvom protsessa razrabotky prohrammnoho obespechenyya [Principles of modeling evaluation and quality management of the software development process]. Vostochno-Evropeyskyy zhurnal peredovykh tekhnolohyy [Eastern-European Journal of Enterprise Technologies]. Khar'kov, 2012, no. 5/3 (59), pp. 45–49

Hodlevskyy M. D., Brahynskyy Y. L. Dynamycheskaya model' y alhorytm upravlenyya kachestvom protsessa razrabotky prohrammnыkh system na osnove modely zrelosty [Dynamic model and algorithm for quality management of the software systems development process based on the maturity model]. Problemy ynformatsyonnykh tekhnolohyy [Information Technology Issues]. Kherson: OLDY-Plyus Publ., 2012, pp. 6–13.

Hodlevskyy M. D., Brahynskyy Y. L. Ynformatsyonnaya tekhnolohyya upravlenyya kachestvom protsessa razrabotky prohrammnoho obespechenyya [Information technology for quality management of the software development process]. VostochnoEvropeyskyy zhurnal peredovykh tekhnolohyy [Eastern-European Journal of Enterprise Technologies]. Khar'kov, 2013, no. 2/9 (62), pp. 63–67.

Hodlevskyy M. D., Holoskokova A. A. Syntez statycheskykh modeley planyrovanyya uluchshenyya kachestva protsessa razrabotky prohrammnoho obespechenyya [Synthesis of static planning models for improving the quality of the software development process]. Skhidno–Yevropeys'kyy zhurnal peredovykh tekhnolohiy [Eastern-European Journal of Enterprise Technologies]. Kharkiv, 2015, no. 3/2 (75), pp. 23–29.

Hodlevskyy M. D., Rubyn E. E., Holoskokova A. A. Dynamycheskaya model' planyrovanyya uluchshenyya kachestva protsessa razrabotky prohrammnoho obespechenyya [Dynamic planning model for improving the quality of the software development process]. Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriya: Systemnyy analiz, upravlinnya ta informatsiyni tekhnolohiyi [Bulletin of NTU "KhPI". Series: System analysis, control and information technology]. Kharkov, NTU "KhPI" Publ., 2015, no. 58 (1167), pp. 3–6.

Rubyn E. E., Hodlevskyy M. D., Barash V. S. Strukturnyy syntez modely zrelosty SPICE INTEGRATION [Structural synthesis of the SPICE INTEGRATION maturity model]. Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriya: Systemnyy analiz, upravlinnya ta informatsiyni tekhnolohiyi [Bulletin of NTU "KhPI". Series: System analysis, control and information technology]. Kharkov : NTU «KhPI» Publ., 2015, no. 58 (1167), pp. 77–81.

Hodlevskyy M. D., Honcharenko T. Ye., Burlakov H. O., Malets' D. K. Shlyakhy pidvyshchennya yakosti protsesu rozrobky prohramnoho zabezpechennya na osnovi modeley zrilosti [Ways to improve the quality of the software development process based on maturity models]. Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriya: Systemnyy analiz, upravlinnya ta informatsiyni tekhnolohiyi [Bulletin of NTU "KhPI". Series: System analysis, control and information technology]. Kharkov : NTU «KhPI» Publ., 2019, no. 2, pp. 63–69.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ