Системний аналіз, управління, методи оптимізації, інтелектуальні системи, штучний інтелект, інформаційні технології, системи управління

№ 32 (2011)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Исследование устойчивости решения задачи методом оптимизации портфеля проектов предприятия для планового периода PDF
И. В. Кононенко, К. С. Букреева, С. А. Сукач 3-7
Складання розкладів груп для одного приладу із налагодженнями за критерієм мінімізації сумарного випередження і запізнення PDF
Ф. Г. Ващук, О. А. Павлов, О. Б. Місюра, О. О. Мельник 8-18
Розробка бібліотеки паралельних генетичних алгоритмів orapga для роботи в MPI-середовищі PDF
М. Д. Годлевський, О. О. Абабілов 19-22
Особливості розробки розподіленої експертної системи перевірки психологічної сумісності колективу PDF
Н. А. Марченко, Є. В. Сотникова 23-26
Аналіз споживчого ринку засобів мобільного зв’язку за допомогою штучних нейронних мереж PDF
Ю. І. Дорофєєв, К. С. Булавіна 27-32
Параметрический синтез нечеткого регулятора для системы управления паровой турбиной с применением генетического алгоритма PDF
В. П. Северин, К. Б. Федянина 33-39
Многокритериальный синтез систем автоматического управления ядерным реактором ВВЭР-1000 PDF
В. П. Северин, Н. Ю. Северина, М. Н. Витязь 40-46
Математичні моделі оптимального руху завантаженого електричного транспортного засобу на підйомах і спусках PDF
О. Б. Мокін 47-52
Решение задачи оптимального управления шахтными подъемными установками PDF
Ю. В. Михлин, С. Н. Решетникова, Е. Б. Ахиезер 53-63
Экспериментальные исследования динамических характеристик колебательного шагового пневмопривода поворотного действия PDF
В. Я. Копп, Ю. А. Осинский, О. В. Филипович, М. И. Гарматюк 64-71
Численный анализ структурных свойств хаотических временных рядов PDF
Т. С. Петрунина 71-75
Идентификация конструктивных параметров летательного аппарата PDF
Н. Е. Хацько 76-80
К вопросу о повышении точности оценивания инструментальных погрешностей инерциального блока интегрированной навигационной системы PDF
И. А. Багмут 81-87
Параметрична ідентифікація нелінійного об’єкту нечіткою регресійною моделлю PDF
М. В. Тащілін 88-93
Моделирование распределения электростатического поля в среде со случайными электрофизическими характеристиками PDF
Е. Л. Пиротти, А. В. Чайка 93-100
Выбор оси стационарности при исследовании профилограмм обработанных поверхностей PDF
А. Ю. Сидоренко 100-106
Метод виділення рухомих об’єктів на нестабілізованому відеозображенні PDF
В. О. Колбасін, А. А. Гарькуша 106-110