Системний аналіз, управління, методи оптимізації, інтелектуальні системи, штучний інтелект, інформаційні технології, системи управління

№ 32 (2011)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

Исследование устойчивости решения задачи методом оптимизации портфеля проектов предприятия для планового периода PDF
И. В. Кононенко, К. С. Букреева, С. А. Сукач 3-7
Складання розкладів груп для одного приладу із налагодженнями за критерієм мінімізації сумарного випередження і запізнення PDF
Ф. Г. Ващук, О. А. Павлов, О. Б. Місюра, О. О. Мельник 8-18
Розробка бібліотеки паралельних генетичних алгоритмів orapga для роботи в MPI-середовищі PDF
М. Д. Годлевський, О. О. Абабілов 19-22
Особливості розробки розподіленої експертної системи перевірки психологічної сумісності колективу PDF
Н. А. Марченко, Є. В. Сотникова 23-26
Аналіз споживчого ринку засобів мобільного зв’язку за допомогою штучних нейронних мереж PDF
Ю. І. Дорофєєв, К. С. Булавіна 27-32
Параметрический синтез нечеткого регулятора для системы управления паровой турбиной с применением генетического алгоритма PDF
В. П. Северин, К. Б. Федянина 33-39
Многокритериальный синтез систем автоматического управления ядерным реактором ВВЭР-1000 PDF
В. П. Северин, Н. Ю. Северина, М. Н. Витязь 40-46
Математичні моделі оптимального руху завантаженого електричного транспортного засобу на підйомах і спусках PDF
О. Б. Мокін 47-52
Решение задачи оптимального управления шахтными подъемными установками PDF
Ю. В. Михлин, С. Н. Решетникова, Е. Б. Ахиезер 53-63
Экспериментальные исследования динамических характеристик колебательного шагового пневмопривода поворотного действия PDF
В. Я. Копп, Ю. А. Осинский, О. В. Филипович, М. И. Гарматюк 64-71
Численный анализ структурных свойств хаотических временных рядов PDF
Т. С. Петрунина 71-75
Идентификация конструктивных параметров летательного аппарата PDF
Н. Е. Хацько 76-80
К вопросу о повышении точности оценивания инструментальных погрешностей инерциального блока интегрированной навигационной системы PDF
И. А. Багмут 81-87
Параметрична ідентифікація нелінійного об’єкту нечіткою регресійною моделлю PDF
М. В. Тащілін 88-93
Моделирование распределения электростатического поля в среде со случайными электрофизическими характеристиками PDF
Е. Л. Пиротти, А. В. Чайка 93-100
Выбор оси стационарности при исследовании профилограмм обработанных поверхностей PDF
А. Ю. Сидоренко 100-106
Метод виділення рухомих об’єктів на нестабілізованому відеозображенні PDF
В. О. Колбасін, А. А. Гарькуша 106-110