Системний аналіз, управління, методи оптимізації, інтелектуальні системи, штучний інтелект, інформаційні технології, системи управління

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Збірник наукових праць

Рік заснування: 1961

Галузь та проблематика: Видання публікує нові наукові результати в області системного аналізу та управління складними системами, отримані на основі сучасних прикладних математичних методів і прогресивних інформаційних технологій. Публікуються роботи, пов'язані зі штучним інтелектом, аналізом великих даних, сучасними методами високопродуктивних обчислень у розподілених системах підтримки прийняття рішень. Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців у галузі системного аналізу, управління і комп’ютерних технологій.

ISSN: 2079-0023 (Print)

ISSN: 2410-2857 (Online)

Редакційна політика (процес рецензування, періодичність публікації, політика відкритого доступу)

Подання статей (керівництва для авторів, авторські права, конфіденційність)

Виданням отримано індивідуальне Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 23778-13618Р від 14.02.2019 р. Згідно зі свідоцтвом, тематичною спрямованістю виданя є публікація новітніх результатів наукових досліджень, які відповідають світовому рівню і сучасним тенденціям розвитку основних наукових напрямів, що пов’язані з інформаційними технологіями, прикладними математичними методами і теорією управління складними системами.

Вісник Національного технічного університету "ХПІ", серія "Системний аналіз, управління та інформаційні технології" внесено до "Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", затвердженого рішенням Атестаційної колегії МОН України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 р. – Наказ МОН України №1328 (додаток 8) від 21.12.2015 р.

Індексується у DOAJ, Index Copernicus, Crossref, Google Scholar та інших системах

Видання публікує наукові праці за такими спеціальностями:

  • 124 - Системний аналіз
  • 122 - Комп’ютерні науки
  • 126 - Інформаційні системи та технології
  • 121 - Інженерія програмного забезпечення
  • 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  • 113 - Прикладна математика

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська, російська (змішаними мовами).

Засновник: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".

Адреса редакції: 61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ "ХПІ", кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Телефони: +38 057 707-61-03, +38 057 707-66-54

E-mail: bezmenov@kpi.kharkov.ua

Цей журнал практикує та підтримує політику відкритого доступу відповідно до Будапештської ініціативи відкритого доступу (BOAI)

Open Access CC-BY


№ 1 (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

КОМБІНАТОРНА ОПТИМІЗАЦІЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА ФОРМАЛЬНІ МОДЕЛІ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ PDF (English)
Alexander Anatolievich Pavlov 3-7
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЗГЛАДЖУВАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА PDF
Tatiana Valeriivna Khomyak, Andrey Viktorovich Malienko, Halyna Vasyliivna Simonets 8-12
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ PDF
Valentyna Smachylo 13-19

УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

МІНІМІЗАЦІЯ СУМАРНОГО ЗВАЖЕНОГО ЗАПІЗНЕННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ СПІЛЬНИМ ДИРЕКТИВНИМ СТРОКОМ НА ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРИЛАДАХ ДЛЯ ВИПАДКУ УЗГОДЖЕНИХ ВАГ І ТРИВАЛОСТЕЙ PDF (English)
Alexander Anatolievich Pavlov, Elena Borisovna Misura, Oleg Valentinovich Melnikov 20-24
ЗАДАЧІ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО МОДУЛЮ З МОНІТОРИНГУ НА ОСНОВІ ПОЛОЖЕНЬ КОГНІТИВНОГО АНАЛІЗУ PDF (English)
Tatyana Vladimirovna Kozulia, Maria Mikhailovna Kozulia, Alyona Sergeevna Sviridova 25-29
МОДЕЛІ І ПРОГРАМНІ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ ДІАГНОСТУВАННЯ ФІНАНСОВИХ СТАНІВ IT ПІДПРИЄМСТВА PDF (English)
Alexander Evgenievich Goloskokov, Daria Vadimovna Tkachenko 30-37

МАТЕМАТИЧНЕ І КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ПОЛІПШЕНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ PDF
Natalya Andriivna Marchenko, Roman Oleksandrovych Rudenko 38-42
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДИФУЗІЇ У ПОХИЛИХ ПРОСТОРОВО-ПЕРІОДИЧНИХ ПОТЕНЦІАЛАХ PDF
Igor Ivanovych Marchenko, Maksym Mykolayovych Malko, Ivan Gryhorovych Marchenko 43-47

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ВИКОРИСТАННЯ ВЕКТОРНИХ ПРЕДСТАВЛЕНЬ ГРАФІВ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗВ’ЯЗКІВ У WIKIPEDIA PDF (English)
Roman Vitaliyovych Shaptala, Gennadiy Dmytrovych Kyselev 48-52
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ ЦІННОСТІ КЛІЄНТА В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ CRM-СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF (English)
Dmytro Leonidovych Orlovskyi, Andrii Mykhailovych Kopp, Anastasiia Andriivna Pyvovarova 53-62
СИНТЕЗ СТРУКТУРИ ЛОКАЛЬНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF (English)
Oryna Oleksiivna Mishchenko, Valeriy Yuriyovich Volovshchykov, Vladlen Felixovitch Shapo, Marina Anatoliyvna Grinchenko 63-66
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ НА ОСНОВІ ТИПОВИХ ПРОГРАМНИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF (Русский)
Yevhen Petrovych Pavlenko, Vladimir Mihajlovych Butenko, Vadim Oleksandrovych Gubin 67-71