Системний аналіз, управління, методи оптимізації, інтелектуальні системи, штучний інтелект, інформаційні технології, системи управління

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Print ISSN: 2079-0023

Online ISSN: 2410-2857

Галузь і проблематика: Наукові статті, які публікуються у Віснику НТУ "ХПІ" у серії "Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї", показують результати досліджень учених і фахівців в області інформаційних технологій, обчислювальних мереж і систем, теорії управління, програмного забезпечення, застосування математичного моделювання в техніці, лінгвістиці й економіці, нейрокомпьютерах і нейронних мережах, розпізнавання образів й обробки зображень, м'яких обчислень в інформатиці, моделюванні й керуванні, систем підтримки рішень й їхніх компонентів.


№ 58 (2015)


Обкладинка