Про журнал

Збірник наукових праць

Рік заснування: 1961

Мета та сфера діяльності: Рецензоване наукове видання відкритого доступу, яке публікує нові наукові результати в області системного аналізу та управління складними системами, отримані на основі сучасних прикладних математичних методів і прогресивних інформаційних технологій. Публікуються роботи, пов'язані зі штучним інтелектом, аналізом великих даних, сучасними методами високопродуктивних обчислень у розподілених системах підтримки прийняття рішень.

Цільова аудиторія: Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців у галузі системного аналізу, управління і комп’ютерних технологій.

ISSN: 2079-0023 (Print)

ISSN: 2410-2857 (Online)

Ідентифікатор медіа R30-01544, згідно з рішенням Нацональної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 16.10.2023 № 1075.

Наказом МОН України № 1643 від 28 грудня 2019 року «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 18 грудня 2019 року», додаток 4, «Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології» внесено до категорії Б «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії».

Індексується у Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar та інших системах.

Видання публікує наукові праці за такими спеціальностями:

  • 124 - Системний аналіз
  • 122 - Комп’ютерні науки
  • 126 - Інформаційні системи та технології
  • 121 - Інженерія програмного забезпечення
  • 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  • 113 - Прикладна математика

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік у червні та грудні (терміни прийому рукописів статей: до 15 травня та 15 листопада кожного року; рукописи, подані із запізненням, можуть бути розглянуті окремо).

Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами).

Засновник та видавець: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".

Головний редактор: М. Д. Годлевський, д-р техн. наук, проф., Національний технічний університет "ХПІ".

Склад редакційної колегії доступний за посиланням.

Адреса редакції: 61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ "ХПІ", кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій.

Відповідальний секретар: М. І. Безменов, канд. техн. наук, проф., Національний технічний університет "ХПІ".

Телефони: +38 057 707-61-03, +38 057 707-66-54

E-mail: mykola.bezmenov@khpi.edu.ua

Цей журнал практикує та підтримує політику відкритого доступу відповідно до Будапештської ініціативи відкритого доступу (BOAI).

Open Access

Опубліковані статті розповсюджуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution (CC BY).

CC-BY

Редакційна колегія дотримується міжнародних стандартів видавничої етики та рекомендацій Committee on Publication Ethics (COPE) щодо принципів прозорості та найкращих практик наукових публікацій.

Поточний номер

№ 2 (10) (2023)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2023-12-19

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

МАТЕМАТИЧНЕ І КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Переглянути всі випуски