Системний аналіз, управління, методи оптимізації, інтелектуальні системи, штучний інтелект, інформаційні технології, системи управління

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Збірник наукових праць

Рік заснування: 1961

Галузь та проблематика: Видання публікує нові наукові результати в області системного аналізу та управління складними системами, отримані на основі сучасних прикладних математичних методів і прогресивних інформаційних технологій. Публікуються роботи, пов'язані зі штучним інтелектом, аналізом великих даних, сучасними методами високопродуктивних обчислень у розподілених системах підтримки прийняття рішень. Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців у галузі системного аналізу, управління і комп’ютерних технологій.

ISSN: 2079-0023 (Print)

ISSN: 2410-2857 (Online)

Редакційна політика (процес рецензування, періодичність публікації, політика відкритого доступу)

Подання статей (керівництва для авторів, авторські права, конфіденційність)

Виданням отримано індивідуальне Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 23778-13618Р від 14.02.2019 р. Згідно зі свідоцтвом, тематичною спрямованістю виданя є публікація новітніх результатів наукових досліджень, які відповідають світовому рівню і сучасним тенденціям розвитку основних наукових напрямів, що пов’язані з інформаційними технологіями, прикладними математичними методами і теорією управління складними системами.

Наказом МОН України № 1643 від 28 грудня 2019 року «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 18 грудня 2019 року», додаток 4, «Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології» внесено до категорії Б «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».

Індексується у DOAJ, Index Copernicus, Crossref, Google Scholar та інших системах

Видання публікує наукові праці за такими спеціальностями:

  • 124 - Системний аналіз
  • 122 - Комп’ютерні науки
  • 126 - Інформаційні системи та технології
  • 121 - Інженерія програмного забезпечення
  • 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  • 113 - Прикладна математика

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська, російська (змішаними мовами).

Засновник: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".

Адреса редакції: 61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ "ХПІ", кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Телефони: +38 057 707-61-03, +38 057 707-66-54

E-mail: bezmenov@kpi.kharkov.ua

Цей журнал практикує та підтримує політику відкритого доступу відповідно до Будапештської ініціативи відкритого доступу (BOAI)

Open Access CC-BY


№ 2 (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

ОЦІНКА СТАНУ СКЛАДНИХ СИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ IT-КОМПАНІЇ) PDF (English)
Alexander Goloskokov, Artem Anatolievich Yakovenko 3-9

УПРАВЛІННЯ В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ

РОЗВ’ЯЗАННЯ МАТРИЧНОГО РІВНЯННЯ СІЛЬВЕСТРА СПЕКТРАЛЬНИМ МЕТОДОМ PDF
Oleksandr Sergiyovich Kutsenko, Mykyta Andriyovich Odarchenko 10-13

УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ПІДВИШЕННЯ ЕФЕКТІВНОСТІ МАТЕМАТЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ВИРОБНИЧО-ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКІ PDF (Русский)
Leonid Aramovich Gambarov, Andrey Anatolyevich Pashnev, Pavel Aleksandrovich Smolin, Nataly Eugenyvna Khatsko 14-22
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ПОБУДОВИ ІТ КОМАНДИ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ КОРПОРАТІВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ТИПУ ОСОБИСТОСТІ PDF
Sergey Valerievich Orekhov, Nalaliya Konstantinovna Stratienko, Hennadiy Vasilievich Malyhon 22-29
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІД ЧАС ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ SCRUM PDF
Dmytro Volodimirovich Prochukhan 29-33

МАТЕМАТИЧНЕ І КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

МЕТОДИ СТОХАСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ПОЛІВ PDF
Oleg Vladimirovych Tonica 34-39
МОДЕЛІ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПЛАНУВАННЯ ВХІДНИХ, ВИХІДНИХ ПОТОКІВ ПРОДУКТІВ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТЕРИТОРІЇ PDF (Русский)
Vasyl Lavrentiiovych Lysytskyi, Viacheslav Serhiyovych Mezhyrytskyi 39-44

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

РОЗРОБКА ANDROID ДОДАТКУ ДЛЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ХОЛТЕРІВСЬКОГО МОНІТОРУВАННЯ PDF
Daniil Vasilyevich Harmash, Yuri Ivanovych Dorofieiev 45-49
РОЗРОБКА СТРУКТУРИ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ МОДЕЛІ РОЗПІЗНАВАННЯ КЛАСІВВ ДЕТЕРМІНОВАННОГО АЛФАВИТУ НА ОСНОВІ НАБОРУ РІЗНОРІДНИХ ХАРАКТЕРИСТИК PDF (English)
Dmytro Eduardovych Dvukhhlavov, Tatiana Olegivna Riabukha 49-55
АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ В НЕЙРОМОРФНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЯХ НЕЙРОНІВ PDF (Русский)
Yuri Vladimirovich Parzhin, Mykhaylo Mykolayovych Soloshchuk, Nataliia Yuriivna Liubchenko 55-62
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ ЗРІЛОСТІ PDF
Mykhaylo Dmytrovych Godlevskyi, Tetiana Yevhenivna Goncharenko, Heorhii Oleksandrovych Burlakov, Dmytro Kostyantynovych Malets 63-69
ВИКОРИСТАННЯ АГРЕГОВАНИХ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТЕСТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF (English)
Iryna Victorivna Liutenko, Oleksii Igorovych Kurasov, Daryna Andriivna Lukinova, Svitlana Ivanivna Yershova, Anastasiia Oleksandrivna Semanyk 70-75
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ СЕНТИМЕНТ-АНАЛІЗУ ПОВІДОМЛЕНЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ PDF (English)
Natalia Volodymyrivna Borysova, Karina Volodymyrivna Melnyk 76-81
ОБҐРУНТУВАННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ВИБОРУ АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ ОБРОБКИ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ PDF
Sergiy Shevchenko, Viktor Guzhva, Valeriy Dmitrovna Malysh, Ivan Morkva 81-87