Системний аналіз, управління, методи оптимізації, інтелектуальні системи, штучний інтелект, інформаційні технології, системи управління

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Збірник наукових праць

Рік заснування: 2001

Галузь та проблематика: Видання присвячене освітленню досягнень в галузі системного аналізу та управління технічними, технікоекономічними і соціальними системами, синтезу систем керування. Публікуються статті, що стосуються розробки інтелектуальних систем, застосування математичного моделювання в техніці, лінгвістиці та економіці, впровадження інформаційних технологій і розробки програмного забезпечення. Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в галузі системного аналізу, управління і комп’ютерних технологій.

ISSN: 2079-0023 (Print)

ISSN: 2410-2857 (Online)

Редакційна політика (процес рецензування, періодичність публікації, політика відкритого доступу)

Подання статей (керівництва для авторів, авторські права, конфіденційність)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5256 від 02.07.2001 р.

Вісник Національного технічного університету "ХПІ", серія "Системний аналіз, управління та інформаційні технології" внесено до "Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", затвердженого рішенням Атестаційної колегії МОН України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 р. – Наказ МОН України №1328 (додаток 8) від 21.12.2015 р.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська, російська, німецька.

Засновник: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".

Адреса редакції: 61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ "ХПІ", кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Телефони: +38 057 707-61-03, +38 057 707-66-54

E-mail: bezmenov@kpi.kharkov.ua

Цей журнал практикує та підтримує політику відкритого доступу відповідно до Будапештської ініціативи відкритого доступу (BOAI)

Open Access CC-BY


№ 22 (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

Algorithms and software solutions for SQL injection vulnerability testing in web applications PDF (English)
Arslan Berk, Rustam Olexandrovich Gamzayev, Ertuğrul Karaçuha, Mykola Vyacheslavovich Tkachuk 3-10
Модели и показатели оценки качества программного обеспечения информационных систем PDF (Русский)
Yevhen Petrovych Pavlenko, Sergej Vasil’evich Lubenec, Vitalij Artemovich Ayvazov 11-15
Використання принципів локальності та звя’зності контексту в рекомендаційних системах PDF
Volodymyr Oleksandrovich Leshchynskyi, Irina Oleksandrivna Leshchynska 16-21
Розробка представлення знань на основі марківських логічних мереж в системі процесного управління PDF
Oksana Vіktorivna Chala 22-26
Метод поэлементной многокритериальной композиции оптимальных маршрутов в транспортных сетях PDF (Русский)
Lev Raskin, Oksana Sira, Yurii Parfeniuk 27-36
Development of agent-oriented software components to retrieve the marketing information from the web PDF (English)
Olga Yuryevna Cherednichenko, Karina Vladimirovna Melnyk, Stanislav Vasylevich Kirkin, Dmitry Vitalevich Sokolov, Alexander Nikolaevich Matveev 37-44
Case Study: Розробка концепції корпоративного web-порталу банку "Credit Agricole" PDF
Iryna Oleksandrivna Zolotaryova, Ganna Olegivna Plekhanova, Olena Borysivna Plokha 45-52
Towards information system development for data extraction from web PDF (English)
Yulia Mukolaivna Gontar, Kateryna Victorivna Tkach, Bohdan Oleksandrovych Yena, Artem Victorovych Vasylenko 53-59
Роль візуалізації та геймифікації у вивченні основ алгоритмізації та програмування PDF
Tetiana Oleksandrivna Hovorushchenko 60-65
Дослідження еволюції напружено-деформованого стану і визначення розрахункового ресурсу масивних елементів вісесиметричних конструкцій із використанням універсального скінченного елементу PDF
Viktor Petrovich Andriievskyi, Yuriy Vsevolodovich Maximyuk, Sergey Victorovich Mitsyuk, Sergey Olegovich Piskunov 66-72