Системний аналіз, управління, методи оптимізації, інтелектуальні системи, штучний інтелект, інформаційні технології, системи управління

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Збірник наукових праць

Рік заснування: 1961

Галузь та проблематика: Видання публікує нові наукові результати в області системного аналізу та управління складними системами, отримані на основі сучасних прикладних математичних методів і прогресивних інформаційних технологій. Публікуються роботи, пов'язані зі штучним інтелектом, аналізом великих даних, сучасними методами високопродуктивних обчислень у розподілених системах підтримки прийняття рішень. Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців у галузі системного аналізу, управління і комп’ютерних технологій.

ISSN: 2079-0023 (Print)

ISSN: 2410-2857 (Online)

Редакційна політика (процес рецензування, періодичність публікації, політика відкритого доступу)

Подання статей (керівництва для авторів, авторські права, конфіденційність)

Виданням отримано індивідуальне Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 23778-13618Р від 14.02.2019 р. Згідно зі свідоцтвом, тематичною спрямованістю виданя є публікація новітніх результатів наукових досліджень, які відповідають світовому рівню і сучасним тенденціям розвитку основних наукових напрямів, що пов’язані з інформаційними технологіями, прикладними математичними методами і теорією управління складними системами.

Наказом МОН України № 1643 від 28 грудня 2019 року «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 18 грудня 2019 року», додаток 4, «Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології» внесено до категорії Б «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії».

Індексується у DOAJ, Index Copernicus, Crossref, Google Scholar та інших системах

Видання публікує наукові праці за такими спеціальностями:

  • 124 - Системний аналіз
  • 122 - Комп’ютерні науки
  • 126 - Інформаційні системи та технології
  • 121 - Інженерія програмного забезпечення
  • 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  • 113 - Прикладна математика

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська, російська (змішаними мовами).

Засновник: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".

Адреса редакції: 61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ "ХПІ", кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Телефони: +38 057 707-61-03, +38 057 707-66-54

E-mail: mykola.bezmenov@khpi.edu.ua
На час карантину листи, відправлені на стару адресу bezmenov@kpi.kharkov.ua, не можуть бути переглянуті

Цей журнал практикує та підтримує політику відкритого доступу відповідно до Будапештської ініціативи відкритого доступу (BOAI)

Open Access CC-BY


№ 1 (3) (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛІЙ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПОСЛУГ VOIP PDF
Leonid Serhiyovych Smidovych 3-8
ПОБУДОВА ОДНОВИМІРНОЇ І БАГАТОВИМІРНОЇ ПОЛІНОМІАЛЬНОЇ РЕГРЕСІЇ ЗА НАДЛИШКОВИМ ОПИСОМ З ВИКОРИСТАННЯМ АКТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF (Русский)
Alexander Anatolievich Pavlov, Maxim Nikolaevich Holovchenko 9-13
МОДЕЛЬ УЗАГАЛЬНЕНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТЕМПОРАЛЬНИХ ЗНАНЬ ДЛЯ ЗАДАЧ ПІДТРИМКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Oksana Chala 14-18
МОДЕЛЬ ПОЯСНЕННЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ УЗГОДЖЕНОСТІ ЗНАНЬ PDF
Serhii Fedorovych Chalyi, Volodymyr Oleksandrovich Leshchynskyi, Irina Oleksandrivna Leshchynska 19-23
ДОСЛІДЖЕННЯ СУМІСНОГО ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОРФОЛОГІЇ ТА ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ РОЗПІЗНАВАННЯ ЦІННИКІВ PDF
Andrii Kovtunenko, Olena Yakovleva, Valentyn Liubchenko, Olha Yanholenko 24-31
КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Nataliia Leonidivna Sytnyk, Olha Yevheniivna Vynohradova, Tetiana Volodymyrivna Tiahun, Andrii Вorysovych Maznychko 31-37
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОБРОБКИ ВЕЛИКИХ ДАНИХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ТА ПІДГОТОВКИ ДО ЕКСПОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ФОНДІВ АРХІВНОЇ УСТАНОВИ В ПУБЛІЧНИХ ЕЛЕКТРОННИХ МЕРЕЖАХ PDF
Andrii Yuriiovych Barantsev, Nataliia Mykolaivna Klymenko, Ihor Andriiovych Shevchenko 37-42

УПРАВЛІННЯ В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ

ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СТУПІНЧАСТОЮ ТРАНСМІСІЄЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ PDF (Русский)
Oleksandr Sergiyovich Kutsenko, Serhii Volodymyrovich Kovalenko 43-48
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ СКАНУВАЛЬНОЮ АНТЕННОЮ СИСТЕМОЮ PDF
Oleh Olexandrovich Biloborodov 49-53

УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКІВ ІТ-СТАРТАПІВ PDF (English)
Yuliya Sergievna Litvinova, Anatolii Oleksandrovich Sumskiy 54-57
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ТА ПРОГРАМНОГО РІШЕННЯ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРИЛАДОВИХ ПАНЕЛЕЙ PDF (English)
Dmytro Leonidovych Orlovskyi, Andrii Mykhailovych Kopp, Vitalii Yuriiovych Kondratiev 58-67
АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЇ DEVSECOPS В ПРОЦЕСАХ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Andrii Oleksandrovich Hapon, Volodymyr Mykolayovych Fedorchenko, Andrii Oleksandrovich Polyakov, Valeriy Yuriyovich Volovshchykov, Viktor Alexeevich Guzhva 68-73
ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПРО ВІРТУАЛЬНЕ ПРОСУВАННЯ PDF (English)
Sergey Valerievich Orekhov, Hennadiy Vasilievich Malyhon 74-78

МАТЕМАТИЧНЕ І КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

АНАЛІЗ СИСТЕМ МОДЕЛЮВАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ З ДОДАТКОВИМИ МОДУЛЯМИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Yurii Valeriiovych Gnusov, Petro Sergeevich Klimushyn, Tetiana Petrivna Kolisnyk, Mykhailo Oleksandrovych Mozhaiev 79-84

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ОГЛЯД МЕТОДІВ АВТОМАТИЧНОГО РОЗПІЗНАННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ ПО ЗОБРАЖЕННЮ PDF (Русский)
Artem Leonidovych Ulianko, Yuri Ivanovych Dorofieiev 85-89
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДСИСТЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННИХ КЛЮЧІВ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ PDF
Yehor Leonidovich Baturin, Valeriy Yuriyovich Volovshchykov, Vladlen Felixovitch Shapo 89-96
РОЗРОБКА ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ АДАПТИВНИМ НАВЧАННЯМ ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ В ІТ-ІНДУСТРІЇ PDF (English)
Volodymyr Yevhenovych Sokol, Sergiy Vadymovich Bronin, Vira Eduardivna Karnaukh, Mariia Oleksiivna Bilova 97-105
ПОРІВНЯННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН І СПРЯМОВАНОГО АЦИКЛІЧНОГО ГРАФА ПРИ ЗБЕРІГАННІ І ОБРОБЦІ ДАНИХ В РОЗПОДІЛЕНОМУ РЕЄСТРІ PDF
Yaroslav Oleksandrovych Kliuchka, Olexander Vitaliyovych Shmatko 106-116
ТЕХНОЛОГІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АНТИПАТЕРНІВ В КОДІ ANDROID ПРОЕКТІВ МОВОЮ KOTLIN PDF (English)
Ivan Yuriyovich Malik, Valeriy Yuriyovich Volovshchykov, Vladlen Felixovitch Shapo, Marina Anatoliyvna Grinchenko 117-123
ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПЗ ВБУДОВАНИХ СИСТЕМ PDF (English)
Vladyslav Ivanovich Zybin, Iryna Victorivna Liutenko 124-130