Системний аналіз, управління, методи оптимізації, інтелектуальні системи, штучний інтелект, інформаційні технології, системи управління

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Збірник наукових праць

Рік заснування: 1961

Галузь та проблематика: Видання публікує нові наукові результати в області системного аналізу та управління складними системами, отримані на основі сучасних прикладних математичних методів і прогресивних інформаційних технологій. Публікуються роботи, пов'язані зі штучним інтелектом, аналізом великих даних, сучасними методами високопродуктивних обчислень у розподілених системах підтримки прийняття рішень. Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців у галузі системного аналізу, управління і комп’ютерних технологій.

ISSN: 2079-0023 (Print)

ISSN: 2410-2857 (Online)

Редакційна політика (процес рецензування, періодичність публікації, політика відкритого доступу)

Подання статей (керівництва для авторів, авторські права, конфіденційність)

Виданням отримано індивідуальне Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 23778-13618Р від 14.02.2019 р. Згідно зі свідоцтвом, тематичною спрямованістю виданя є публікація новітніх результатів наукових досліджень, які відповідають світовому рівню і сучасним тенденціям розвитку основних наукових напрямів, що пов’язані з інформаційними технологіями, прикладними математичними методами і теорією управління складними системами.

Наказом МОН України № 1643 від 28 грудня 2019 року «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 18 грудня 2019 року», додаток 4, «Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології» внесено до категорії Б «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії».

Індексується у DOAJ, Index Copernicus, Crossref, Google Scholar та інших системах

Видання публікує наукові праці за такими спеціальностями:

  • 124 - Системний аналіз
  • 122 - Комп’ютерні науки
  • 126 - Інформаційні системи та технології
  • 121 - Інженерія програмного забезпечення
  • 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  • 113 - Прикладна математика

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська, російська (змішаними мовами).

Засновник: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".

Адреса редакції: 61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ "ХПІ", кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Телефони: +38 057 707-61-03, +38 057 707-66-54

E-mail: mykola.bezmenov@khpi.edu.ua
На час карантину листи, відправлені на стару адресу bezmenov@kpi.kharkov.ua, не можуть бути переглянуті

Цей журнал практикує та підтримує політику відкритого доступу відповідно до Будапештської ініціативи відкритого доступу (BOAI)

Open Access CC-BY


№ 2 (4) (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ БІЗНЕС СИСТЕМ PDF (English)
Vasyl Lavrentiyovych Lysytskyi, Mariia Olegivna Boiko 3-9

УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДМНОЖИНИ ПРОЦЕСІВ ЕТАЛОННОЇ МОДЕЛІ ЗРІЛОСТІ SPICE PDF
Mykhaylo Dmytrovych Godlevskyi, Anna Oleksandrivna Goloskokova, Heorhii Oleksandrovych Burlakov 10-16

МАТЕМАТИЧНЕ І КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

МЕТОДИ КОМПРОМІСНОГО ВИБОРУ ІНТЕРВАЛУ ЗМІН МОДЕЛЬНОГО ЧАСУ В ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЯХ PDF
Igor Petrovich Gamayun, Svitlana Ivanivna Yershova 17-22
ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ PDF (English)
Andrii Mykhailovych Kopp, Dmytro Leonidovych Orlovskyi 23-27
ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БІЗНЕС-СИСТЕМИ, ЩО ФУНКЦІОНУЄ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF (English)
Vasily Lavrentievich Lisitsky, Arseny Igorevich Semenchenko 28-32

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ПОБУДОВИ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ PDF (English)
Volodymyr Yevhenovych Sokol, Pavlo Yuriiovych Sapronov, Mariia Oleksiivna Bilova 33-38
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВАРІАБЕЛЬНИХ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ НА ЕТАПІ СУПРОВОДУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ «РОЗУМНИЙ БУДИНОК» PDF
Oleh Yurievich Tovstokorenko, Rustam Olexandrovich Gamzayev, Mykola Vyacheslavovich Tkachuk 39-44
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФРЕЙМВОРКІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ WEB-ДОДАТКІВ PDF (English)
Yuliia Romanivna Selivorstova, Iryna Victorivna Liutenko, Sergey Valerievich Orekhov 44-50
ДЕКЛАРАТИВНО-ТЕМПОРАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ПОЯСНЕНЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF
Serhii Fedorovych Chalyi, Volodymyr Oleksandrovich Leshchynskyi, Irina Oleksandrivna Leshchynska 51-56
ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ПРОТОТИПУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ЖУРНАЛУ ПОДІЙ PDF
Serhii Fedorovych Chalyi, Ievgen Olegovich Bogatov 57-63
РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ ДИНАМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ PDF
Olena Mykolaivna Nikulina, Valerii Petrovich Severyn, Nina Viktorivna Kotsiuba 63-69
МОБІЛЬНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ RFID МІТОК ТА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБЛИЧЧЯ PDF (English)
Kostiantyn Serhiyovych Khabarlak, Larysa Sergiyivna Koriashkina 69-74